Profil: Irak Ordusu

Profil: Irak Ordusu

KirkukNow Irak Silahlı Kuvvetleri, federal Irak cumhuriyeti ordusudur. Kara kuvvetleri, deniz kuvvetleri, ve hava kuvvetleri başta olmak üzere, Irak ordusu Bölgesel Kürdistan Korucu Kuvvetleri (Peşmerge)’nin de bulunduğu bir yapıya sahitpir. Irak Ordusu 6 Ocak 1921 tarihinde kurulmuştur. Irak ordusunun ilk birimi, İngliz işgali zamanında, Musa Kazım adı altında kurulmştur. 1921 yılında Hava kuvvetleri de kuruldu. 1937 yılında da Irak ordusunun deniz kuvvetleri inşa edildi. Irak-İran savaşı sonunda, Iran ordusunun personel sayısı zirveye ulaştı. Bu sayı bir milyon kişiye yaklaştı. 2003 yılından sonra, kurulan intikali yönetimi başkanı, Paul Brimer tarafından Irak ordusu çözüldü. Irak Ordusu Kuruluşu 1920 devriminden sonra, Musa Kazım biriminin kuruluşuyla, Irak ordusunun inşa edilmesine başlandı. Bu ordu birimi, daha önce Bağdat’ın Kazimiye kentinde Osmanlı’larla birlikte çalışan komiserlerden oluşuyordu. Daha sonra, Cafer Askeri başkanlığındaki Savunma Bakanlığı kuruldu. O zamanda Iran ordusu gönüllülerden oluşuyordu. Ordunun birinci bölümü Divaniye’de, ikincisi de Kerkük’te inşa edildi. 1931 yılında Irak İngilizlerden özgürlüğünü aldı. Aynı yılda Hava Kuvvetleri de inşa edildi. Birkaç yıl sonra, birkaç gemiden oluşan Deniz Kuvvetleri de eklendi. 1936 yılında, ikinci bölüm komutanı başkanı Bekir Sidki’nin liderliğinde, Irak ordusu, ilk darbe teşebbüsünü gerçekleştirdi. Hikmet Süleyman başkanlığında yeni bir hükümet ilan edildi. 1941 yılında, Irak ordusu, İngliz ordusuyla kapıştı. 1958 yılında, Irak ordusu, Divaniye, Musul, Kerkük ve Diyale bölümlerinden oluşuyordu. Aynı yılda, Irak ordusu yeni bir darbeye imza attı. 14 Temmuz 1958 tarihinde, Abdulkarim Kasım liderliğindeki darbe, padişahlık dönemine son verdi. 1963 yılında, Irak ordusu tekrar yeni bir darbe yaptı. Bu defa, Baasçılar, iktidara geldi. Daha sonra, Saddam Hüseyin Irak cumhurbaşkanı oldu ve büyük bir orduyu inşa etmeye başladı. Irak-İran savaşı yıllarında, Irak ordusu sayısı yüksek rakamlara ulaştı. 1982 yılında, ordu personeli sayısı 200 bindi. 1985 yılında, bu sayı 500 bine ulaştı. 1991 yılındaki İkinci Körfez Savaşı sırasında, Irak ordusu bir milyona ulaştı. Bu bir milyon personel, 42 bölüm, 20 özel birime ve 6 Cumhuriyetçi gardına bölünmüştü. 2003 yılında, Saddam Hüseyin rejiminin çöküşüyle birlikte, Amerikan hakimi tarafından, Irak ordusunun çözülme kararı alındı. Daha sonra da 17 bölümden oluşan yeni bir ordunun inşa edilmesine karar verildi.   Irak ordusu askeri rütbeleri: Asker : hiçbir nişanı yoktur Birinci derece askeri: kolunda bir hat vardır Erif yardımcısı: kolunda iki hat vardır Erif: üç hat vardır Erifler başkanı: dört hat vardır Komiser yardımcısı: kolunda bir kartal vardır   diğer rütbeler: 2. Teğmen (Mulazim): Omuzunda bir yıldız vardır Birinci Teğmen (Mulazım Evvel): Omuzunda iki yıldız vardır Yüzbaşı (Nekib): üç yıldızlı Binbaşı (Raid): omuzunda bir kartal vardır Yarbay (Mukaddam): Omuzunda bir kartal ve bir yıldız var Albay (Ekid): Bir kartal ve iki yıldızı var Tuğgeneral (Emid) : Bir kartal ve üç yıldızı var Tümgeneral (Liva): Bir kartal ve birbirine giren iki kılıç Korgeneral (Ferik): Bir kartal, iki kılıç ve bir yıldızı var Tüm General (Ferik Evvel): Bir kartal, iki kılıç ve iki yıldızı vardır  
  • FB
  • Instagram
  • Twitter
  • YT