Avare kadınlar: Darp, taciz ve tecavüz

Posted: April 13, 2017 at 12:23 pm

Avare kamplarına kadınlar türlü şiddete maruz kalıyor. Adetler nedeniyle de kurbanlar sessiz kalıyor.

Geçen altı ayda, 60 şiddet olayı kaydedilmiştir. Bu olaylar arasında kadınlara tecavüz da var.

Çarşamba günü Erbil’de bir basın toplantısını düzenleyen İnsan Hakları Heyeti, avare kamplarında gerçekleşen kadına şiddet olayları ile ilgili hazırladığı raporu sundu.

Diler Tarık, raportör, Kirkuk Now’a, ”Bizim heyetimizin hedefi kadın dernekleri ve kamplardaki merkezler arasında işbirliği yapmaktır. Kadınlar şiddete maruz kaldığında bu merkezlere sığınabilir,” diye konuştu.

Bu rapora göre, altı ayda, yedi taciz olayı ve iki tecavüz olayı kaydedilmiştir. Aynı zamanda 11 darp olayı ve 13 ruhsal şiddeti olayı oluvermiştir.

Öte yandan, altı ‘ekonomik şiddet’ diye adlandırılan işten mahrum kılma, kamptan çıkmayı yasaklama, ve kadınların parasınn kocaları tarafından gasp edilme olayı yaşanmıştır.

Raporu hazırlayan, ”En büyük problem kadınların toplum güzündeki konumudur. Burada onlar ikinci derece insan olarak görülüyor. Bazı kadınlar da erkekleri yok bu da kendi kendisinde bir problemdir,” diye konuştu.

Diler Tarik, tecavüz ve taciz olaylarında hiçkimse yasal şikayette bulunmamış ve mahkeme dışında çözülmüş.

Raporda ayrıca sosyal problmelere de değinmiştir. Dört erken yaşta evlenme dosyası, iki zorla boşanma olayı ve okul terkettirme de kaydedilmiştir.

PAW derneğinden Perez Sitar, ”Kadınlar adetlere çok bağlı olduğu için kendi yasal haklarını bilmiyor,” diye konuştu.

Sitar, birçok dosyanın mahkeme dışında aileler arasaında çözüldüğünü de söyledi.

Behirke kampı, Erbil’in kuzeybatısından 10 km uzaklıkta. 2014 yılında inşa edimiştir ve 4000 avareyı kapsıyor. Çoğunluğu Musul, Diyale ve Enbar illerinden geliyor.

Kampın 49% kadınlardan oluşuyor. 157 aile residir ama hiçbir kadın kampın idaresinde yer almıyor.

Lane Şeyh Memundi, avukat, Kevirgosk kampında Kadına karşı Şiddet Birimi müdürü, kadınların durumunun her yönden çok kötü olduğunu söyledi.

Lane, ”Bu kampta devamlı darp olayları, tecavüz tehditleri ve çoğeşlilik vardır,” diye konuştu.

Öte yandan, kadın hakları ile ilgili bir çok çalışmanın yapıldığına rağmen yankılarının büyük olmadığını söyledi.

Diler Tarik, raportör, ”Kadınlara engel teşik edecek sebepleri ortadan kaldırmak için çabalıyoruz,” diye konuştu.

Short URL: http://kirkuknow.com/turkmen/?p=13981

Photo Gallery

384 views
Print This Post Print This Post