Necmettin Kerim: İl seçimi Kerkük’te de yapılmalı

Posted: August 9, 2017 at 1:19 pm

Kerkük Valisi Necmettin Kerim, hiçbir koşul ve engel olmadan, Kerkük İl Meclisi seçiminin Irak’ın diğer illeri gibi yapılmıasını istedi.

Kerkük Valiliğinden yapıla açıklamada, Necmettin Kerim, Franz Baker, İngiliz’in Irak büyük elçisini ağırladığını ve görüşmede Kerkük gidişatının konuşulduğunu yazdı.

Açıklamada, ”Vali ve büyükelçinin görüşmesinde 2005 yılından Kerkük halkının mahrum olduğu Kerkük İl Seçimi konuşuld,” diye konuşuldu.

Açıklamaya göre, ”Vali, bazı taraflar bir etnik grubu savunuyormuş bahanesiyle seçimin yapılmasını istemiyor ama onların tek derdi kendi çıkarlarıdır,” diye söyledi.

Açıklamaya göre, İngiliz Büyükelçisi Kerkük’ün yüzleştiği zorlukları anladığını söylemiş.

Pazartesi günü, Irak parlamentosu, Irak İller Meclisi Seçimi kanunda Kerkük’ü ilgilinen bir maddenin oylanmasını erteledi. Ertleme de Kerkük partilerin uzlaşmazlığından dolayı oldu.

Irak Parlamentosu Başkanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, kanunun 53 maddesinden 46 maddesinin oyalamaya sunulduğunu açıkladı.

Hafta başında, Irak Parlamentosu Başkanı Selim Cibburi , farklı parlamento gruplarıyla yaptığı görüşmesinden sonra, Kerkük partilerin güçlerin dağıtılması üzerine anlaştıklarını ama seçmen kayıtı ve ilin geleceği üzerine anlamaşamadıklarını nedeniyle kanunun oylanmasının ertelendiğini söyledi.

İl Meclisi Seçimi’nin 37. maddesi Kerkük’ün farklı grupları arasındaki güç ayrımı ile ilgilidir.. Bunun nedeni de Kerkük’ün 140 maddesine göre özel bir statuye sahip olduğundandır.

Kerkük’ün Irak parlamento meclisi üyeleri 10 defa toplamış ama uzlaşamamamış.

Kerkük’ün farklı gruplarının uzlaşmasızlığı nedeniyle, 12 yıldır Kerkük il seçimi yapılmamış.

Kerkük’te bulunan Kürt partileri, 30 Temmuz’da yaptığı toplantıda, koşuşullu seçimin yapılmaısnın reddedeceğini ama Kerkük’ün seçimden mahrum kılmamasını isteyeceği üzerine anlaştı.

Irak iller seçimi kanunun tasarısına göre, Kerkük’te seçim yapılmak için birkaç koşul konulmuş.

Kerkük’teki Arap ve Türkmen gruplar, 1957 yılı nüfus sayımında isimleri olmayan ailelerin il seçimine katılmamasını istiyor, Kürtler de bunu reddetiyor.

Short URL: http://kirkuknow.com/turkmen/?p=14330

Photo Gallery

299 views
Print This Post Print This Post