Tartışmalı bölgelerde büyük görev değişikliği

Posted: November 15, 2017 at 3:24 am

16 Ekim olaylarından sonra Kürt emniyet yetkililerin Kürdistan bölgesine gitmesinden sonra boşalan görevler Irak hükümeti tarafından dolduruldu.

KirkukNow muhabirlerin yaptığı takiplere göre, Kerkük ve Nineva’nın tartışmalı bögleriyle Diyale ve Tuzhurmatu’da 20 emniyet ve idari makamda görev değişikliği yapımıştır.

Kerkük ili 2003 yılından sonra Celal Talabani’nin bir önerisi üzerine, Kürdistan Yurtseveler Birliği yerel yönetimlerin 32% Kürtler, Araplar ve Türkmenler arasında dağıttı. Kürtlere de öncelik verildi.

Irak güçkerin Kerkük’e girmesiyle birlikte Irak Başbakanı İbadi Arap olan Rakan Said’i geçici vali olarak belirledi.

Rakan Said’den önce KYB’nin Necmettin Kerim’i görevinden uzaklaştırıldı. Bu karar da Irak cumhurbaşkanlığı tarafından onaylandı. YNK şuanda bu görevi yeninden almak için yeterli oyları toplamayı amaçlıyor.

İsmi açıklanmak istemeyen KYB’den bir kaynak, KirkukNow’a, ”Kerkük’te görevlerin yeniden belirlenmesine kadar, KYB Mam Celal’ın istediği şekilde dağılımın yapılmasını istiyor. Yani her grup görevlerin 32% alacak. Daha sonra da tefavuk olarak görevler dağıtılıyor,” dedi.

Kerkük İl Meclisi 41 üyeden oluşuyor. Meclis çoğunluğu Kürtlerin çoğunluk oluşturduğu Kardeşlik bloğundan oluşuyor. Bloğun 26 üyesi vardır. Şia ve Sünni Türkmenler 9 üyesi vardır. Arapları ise altı üyesi vardır. 2005 yılında yapılan seçim sonrasında seçim yapılmamıştır.

KirkukNow’un yaptığı takibe göre, KDP’den olan kaymakam görevi Araplara verilmiştir. Dıbıs kaymakamı da aynı şekilde doldurulmutur. Sağılık Müdürlüğü makamı da Arap olan birisiyle doldurulmuştur.

Dakuk kaymakamı, 16 Ekim sonrasında geçici bir şekilde dolduruldu ama KYB’nin açıklamalarına göre eski kaymakam yeninden görev başına döndü.

Ahmet Akseri, Kerkük İl Meclisi KirkukNow’a ”Değişiklik yapımamış. Belki görev başına dönmeyen müdürlerin yeri geçici olarak doldurulmuştur. Şuana kadar hiçbir kişi resmi olarak göreve getirilmemiştir,” dedi.

Olaylrın çok sıcak bir sahnesi olan Tuzhurmatu da Bağdat merkez hükümeti taraınfndan kaymakamlık görevi geçic olarak doldurulmuştur.

Kerkük’ün güvenlik görevilerinde de değişiklikler yapılmıştır. İlçe ve Nahiyeler Polisi Müdürü ilk başta Arap birisine daha sonra da bir Kürt’e verildi. Daha önce bu görevde Serhat Kadir Kürt ve KDP’li vardı.

Azadi Polis Merkezi müdürü, Dıbıs ilçesi, Dakuk ilçesi, uyuşturucu maddelerle mücadele polisi, Havice polisi müdürüleri de doldurulmuştur.

KirkukNow’a konuşan bir kaynak, ”Bütün bu görevler ya Araplar ya da KYB’ye bağlı olan Kürtlerle doldurulmuştur,” dedi.

Kerkük ve Tuzhurmatu’da birçok diğer görevelerde de geçici olarka değişiklikler yapılmıştır.

Nineva ilinde de birçok değişiklik yapılmıştır.

Birinci değişiklik Sincar kaymakamı olan Mehma Halil’i görevinden uzaklaştırmak oldu. 2014 yılındaki olaylarından sonra göreve gelen Mehma’nın yerinde Fehd Hamid getirildi.

KirkukNow’un bilgilerieng göre, Sinune nahiye müdürü ve başka idari görevlerde de Bağdat tarafından değişiklik yapılmıştır.

Başik ilçesindeki Alkuş nahiyesi müdürü görevine da eski nahiye müdürü getirildi.

Geçen hafta, Nineva İl Meclisi Nofel Hamad Sultan Nineva il valisini görevinden uzaklaştırdı .

Hanekin ve diğer tartışmalı bölgelede de en az değişiklikler yapılmıştır.

Bu sınırda sadece Karatepe nahiyesinde, YNK’dan olan Wehab Ahmet nahiye müdürü yerine Arap olan Wesfi Temimi getirilmiştir.

Rehim Reza, Karatepe Nahiye Meclisi müdürü, KirkukNow’a, ”29.10.2017 tarihinde nahiye meclisinde nahiye müdürünün değiştirilmesi ve Temimi’nin göreve getirlmesi oy birliğiyle kabul edildi,”dedi

Geçen ay da Hanekin Mahkmesi’nin tabiyeti Kürdistan Hükümetinden Irak Federal Mahkemesine değiştirildi.

Eylül ayında da Mendeli nahiye müdürü, referanduma katılma kararı nedeniyle görevinden uzaklaştırıldı ama henüz bu görev doldurulmamıştır.

Şuana kadar birçok Kürt siyasi partisi ve parti yetkilileri Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerine geri dönmemiştir.

 

Short URL: http://kirkuknow.com/turkmen/?p=14690

Photo Gallery

393 views
Print This Post Print This Post