Kerkük’teki tapusuz evler yıkılmıyor

Posted: March 19, 2018 at 7:21 pm

Kerkük / Temmuz 2017/ fotoğraf: Bnar Serdar

Karwan Salihi-Kerkük

Kerkük’te geçtiğimiz iki ayda 60 bin tapusuz evlerin yıkılması hakkında hiçbir karar alınmadı, fakat evlerin tapu olması için tartışılıyor.

Kerkük idarecisi 16 Ekim olaylarından sonra her ev tapusuz yapılırsa yıkılacağını söyledi.

Kerkük idarecisi 14 Mart’ta kaymakamla bir toplantıda tapusuz evlerin yapılma konusu konuşuldu, vatandaşların birçoğu evlerinin yıkılmasına izin vermiyorlar.

Hama Salih İsmail Arafadaki Elfin dar mahallesinde oturuyor,birçok vatandaşla beraber evlerin yıkılmasına itiraz ettiler,ve Kerkük’teki Irak meclis bürosuna seslerini duyurdular,petrol şirketi üyeleri ile konseyde mahallelilerin evlerini boşaltmaları istendi.

Hama salih “hiç kimse bize evlerinizi boşaltın demedi” dedi.

Evlerin yıkılma haberi Kerkük’te yayıldı, ve 60 bin evin kent’te yasal olmadan yapılması Saddam rejimin’in yıkılması ardından yasalsız yollardan 2003 yılında evler yapıldı.

Kerkük-2017- Tapusuz bir ev 16 Ekim olaylarından sonra yapılan evler Kerkük idarecisi tarafından yıkılıyor, foto: Karwan Salihi

Hama Salih’in yaşadığı ev tapusuz değil, fakat devletin mülkü ve sayıları 40 ev, Kerkük’ün evlerine geri dönen göçmenleri evleri bitmeden içinde oturmuşlar ve evlerinin tadilatını tamamlamışlar.

Tapusuz evler, Kerkük idaresi önünde birçok sorunlar yaratıyor, gün geçtikçe sayıları artıyor henüz bu sorunlar çözülmedi.

Kerkük merkez kaymakamı Falah Halil Yayçı KirkukNow’a ” toplantıda (14 Mart’ta) bir mahalleyi tamamen yıkamayız çünkü oturanları Kerkük’ün halkı, bu yüzden yıkmak çözüm değil en iyisi tapusuz yapılan evleri engellemeliyiz” dedi.

Kerkük-2017- Tapusuz bir ev 16 Ekim olaylarından sonra yapılan evler Kerkük idarecisi tarafından yıkılıyor, foto: Karwan Salihi

154 maddesine göre Saddam devrinde 2001 yılında eğer her ev tapusuz yapılırsa yıkılacak, fakat 156 maddesine göre 2002 yılında tapusuz evlere para karşılığında tapu yapılacak.

Kerkük’te toplantı günü, 55 evin tapusuz olarak yeni yapılanlar tekrar yıkıldı, Kent idarecisi’nin yeni kararıyla tapusuz ve yasal olmayan yollardan evlerin yapılmasını engellemek için.

Il meclisi Rakan said ile birlikte bu konuda Kerkük’te toplandılar ve 16 Ekim olaylarından sonra izinsiz olarak yapılan evlerin yıkılmasına karar verdiler.

Short URL: http://kirkuknow.com/turkmen/?p=15301

Photo Gallery

177 views
Print This Post Print This Post