Kürt kökenli bir Kerküklü kadın İsveç parlamentosunun milletvekili olarak yeniden seçildi

Posted: September 22, 2018 at 10:41 pm

29 yaşındaki Lawen Redar, İsveç parlamentosu milletvekili seçildi

KirkukNow

Kürt kökenli 29 yaşındaki Lawen Redar, ikinci parlamentoda parlamento üyesi olarak tekrar seçildi.

İsveç’in Eylül ayında yapılan parlamento seçimlerinde 6 milletvekili seçildi.

Stockholm’de doğmuş olmasına rağmen, babası petrol zengini Kerkük’ün kuzeybatısında bir kasaba olan Dıbız vatandaşı; annesi ise bir İranlı Kürt kökenli.

Lawen Redar, Stockholm Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu ve İsveç çocukları koruma organizasyonunda bir süre çalıştı.

Hergün annemle babam, Kürdistan bölgesinin haberlerini bana aktarırlar

“Yoğun çabalar sonrasında, Sosyal Demokratlar Örgütü Kürdistan’ın dört kesiminde yaşayan Kürtlerin kendi kaderini tayin hakkını tanıdı” dedi.

Lawen’in babası, Irak’ın eski diktatör rejimine karşı durmuştu. Sonuç olarak, 1970’lerde Bağdat Üniversitesi’nde çalışmalarını bırakmak zorunda kaldı ve Kürdistan Sosyalist Partisi’nin (PASOK) bir Peşmerge’si haline geldiği Kürdistan dağlarına yöneldi.

1982’de ülkeyi terk etti ve İsveç’e sığındı.

Lawen 25 yaşındayken 2014 yılında ilk defa milletvekili seçildi.

Lawen, anne ve babasının özgürlük için çabalarının onun üzerinde büyük bir etki yarattığına ve onu siyaset alanına girmeye ve onu hedeflerine ulaşmak için bir araç olarak kullanmaya teşvik ettiğini düşünüyor.

“Ailem bana Kürdistan’ın gündelik haberlerini ve olaylarını anlattı. Beni her zaman insanlık ve Kürdistan özgürlüğü için mücadele etmeye çağırdılar” dedi.

Lawen Redar Kerkük’teki yönetişim vizyonunu ifade ediyor

Kerkük meselesinde, Lawen Redar, çok etnikli vilayetin yönetildiği yolda birlikte yaşama ve adaleti sağlama ihtiyacının altını çiziyor.

Etnik ya da politik ideolojileri yüzünden kimsenin zulme uğramaması gerektiğini vurguluyor.

Lawen, “Kerkük’teki petrol sektörünün, gelirlerini okullara, hastanelere ve diğer hizmetlere açılarak sakinlerine hizmet etmeye adamış demokratik olarak seçilmiş bir yönetim tarafından yönetilmesi önemlidir” diyor.

Lawen Redar, Kürtleri daha da tanıtmak ve Kürdistan’ın dört farklı kesiminin her birinde Kürtlerin karmaşık sorunlarına destek ve daha fazla anlayış sağlamak için diğer 4 Kürt kökenli milletvekili ile bir lobi oluşturdu.

İsveç hükümetinin DAİŞ terörist grubundaki savaşta Kürt Peşmerge güçlerine yardım etmek için baskı yapmasına ciddi bir katkıda bulundu.

“İsveç hükümetini askeri eğitmenlerini Kürdistan’dan geri çekmemeye ve savaştan sonra bile görevlerine devam etmeye ikna edebildik” dedi.

Ayrıca Lawen, ÜİYOK’lerin güçlü bir savunucusu oldu ve bağışların sağlanmasında rol oynadı ve İsveç hükümetinin IŞİD vahşetinden kurtulanlara yardım etmek için tıbbi ekipler göndermeye teşvik etti.

 

Short URL: http://kirkuknow.com/turkmen/?p=16009

Photo Gallery

299 views
Print This Post Print This Post