Kerkuk

Kerkük

Kerkük, Kuzey Irak illerinden, vatandaşları’nın, Kürd, Türkmen, Arap ve Kildo Aşurlardan oluşan bir ildir. Tarihi bazı kaynaklara göre, Kerkük tarihi bir şehir ve medeniyet kaynağı olan bir şehirdir, bu şehrin adı eskiden Narabha ( Arefe )’ymış ve bir sürü adı dahada varnış.

Şehrin tarihi 5000 yıl öncesine kadar dayanıyor, ve Osmanlılar döneminde Kerkük, Şehrezur Vilayetinin başkentymiş. Babil, Aşur ve Madların arasındaki coğrafik yerinin öneminden dolayı Kerkük,  şehri kontrol etmek isteyen bu imparatorların arasındaki birçok savaş yaşamış’tır.

Kerkük Petrol ihracatıyla meşhur’dur, altı tane, en büyüğü şehir içinde olmak üzere Pertol alanları vardır. İdari bakımdan Kerkük; Kerkük, Dakuk, Dubz ve Havican olmak üzere 4 ayrı ilçeye ayrılıyor.

Araştırmacıların  Kerkük ismi konusu hakkında ayrı fikirleri vardır, bazıları şehrin adı, Kerha-Bis Sluh’dan, ki bu Süryani dilinde, ” Slukların Kalesi ” anlamına gelen  terimden alınmıştır, diye düşünüyorlar. Bu Şehir, Irak’ın önem teşkil  eden tarihi şehirlerinden’dir, buda şehrin eski oluşuna, ve içindeki eski eserlere dayanıyor, ki bu eserleri şehrin eskiden oluşuna delil olarak kabul edebiliriz.

Burası ayrı dinlerin ve milletlerin yaşadığı, Kürd, Türkmen, Arap ve Süryanilerin, Müslüman, Hıristiyan ve Yahudilerin birlikte yaşadığı bir yerdir.

Kerkük, 240km Bağdat’ın kuzeyinde ve ondan  kuzey  uzaktır, etrafı Hamrin dağkarıyla çevrili bu şehrin Nüfusu, en son yapılmış sayıma göre ( 1.585.486 )’ dır.

İnsanların Kerkük’te yaşama sebepleri çoktur ama en önemli olanları, ordaki Petrol ve Gaz olmak üzere doğal kaynakları ve ziraat için uygun olan arazileri ve Stratejik olarak önemli yeri’dir, ki Devletin güney ve Kürdistan bölegesini birleştiriyor.

Photo Gallery