Salam Omer: (KirkukNow), profesyonel medya yayınlarının parlak bir örneği

Salam Omer, (KirkukNow) Genel Yayın Yönetmeni. Fotoğraf: Omer Hilali

Oliver M. Pecha

(KirkukNow) sitesi'nin baş yazarı Salam Omer, "tartışmalı bölgeler" olarak bilinen bölgeleri anlatıyor; bu bölgeler Irak'ın kuzeyin'de Musul şehrinden Kerkük şehrine kadar uzanan bölgelerdir. Farklı bileşenler bu bölgelerde yaşıyor. Salam, bu bölgeler 16 Ekim 2017'e kadar kürt güçlerinin kontrolu altındaydı, fakat resmi olarak Kürdistan Bölgesel Hükümetine bağlı olmadı, Referandumdan sonra Bağdat'ta federal hükümeti bu bölgeleri kontrol altına aldı. Bu bölgeler asayiş açısından kötü, bazı iç bölge bölünmeler var buda bu bölgeleri ister istemez etkiliyor.

Oliver Pecha: (KirkukNow) hangi bölgeleri kapsıyor?

Salam Omer: Örneğin, tartışmalı bölgeler için çok ciddi anlamda bir medya'nın olması gerekiyor ve bu alanlarda çalışmak lazım, ayrıca bu bölgelerde farklı din ve kültürler var. Irakt'a bazı medyalar yalan haber yayınlayabiliyorlar, fakat bizim basında sadece gerçekleri yazıyoruz ve doğru haberleri yayınlıyoruz, tartışmalı bölgelerle ilgili haberlerimizi dört dilde (Arapça, Kürtçe, Türkmence, ve bazı seçilmiş haberleride ingilize) yayınlıyoruz, ayrıca aynı haberi o bölgenin farklı dilleriylede yayınlıyoruz.

Oliver Pecha: Bu medya, yalnızca basılı medyayı bilen bir bölgede nasıl elde edilir?

Salam Omer:  Gazeteciler ve medya Irak'taki sorunların bir parçası. Rollerini tam olarak uygulayamazlar. Farklı olmak ve farklı davranmak istiyoruz. Politikacılar da bunu anlıyor ve kabul ediyorlar. Çok büyük bir medya kuruluşu değiliz, ancak çok fazla uzmanlık ve bilgiye sahibiz. Kritik zamanlar ve krizlerde bu belirgindir ve insanlar dürüst haberlerin onlara yardım ettiğini bilir. Örneğin, kritik zamanlarda ve bağımsızlık için Kürt referandumunda olduğu gibi çatışmalar ve siyasi çıkmazlar gibi müzakereler sürdüğü zaman, bizler gibi bizim gibi çalışan başka bir medya bulamazsınız. Siyasi partiler ve kişilikler tarafından desteklenen diğer medyanın aksine, biz bağımsızız. Bu açıdan, evet hedeflerimize ulaştığımızı ve insanların bizi tanıdığını ve güvendiğini iddia edebiliriz. Aynı gün tüm paydaşlarımızla konuşacağız ve bizim görevimiz Araplar, Türkmenler veya Kürtler olsun, etnik köken ve dinlerden bağımsız olarak herkes için bir platform haline gelmek istiyoruz. Örneğin, Kerkük Valisi ve veya Nineveh Valisi'nin boşluğu hakkında konuştuğumuzda, ajansımızın tartışmanın sadece bir tarafını örtmemesi, daha büyük resmi göstermesi hayati önem taşımaktadır. İnsanların bu çalışmanın önemini anladığını ve projemizin alternatif ve uygun bir medya kaynağı olması mümkün olduğunu hissediyorum.

Ne zaman bir grup insan baskın hale gelirse, diğer gruplar kendi kimliğinden korkarlar.

Von Oliver M. Piecha: Tartışmalı alan kökleri Irak’ın bütün meselelerinin nedenini ne ölçüde temsil ediyor?

Selam Ömer: Irak'ta neler oluyor? Bu meselenin özü, biz Kürtler ya da Araplar, Şiiler ve Sünniler, İslam ve diğer inançların bir karışımı mıyız? Bir grup insan baskın hale geldiğinde diğer gruplar kendi kimliğinden korkarlar, bu Bağdat'ta olanlar ve şu an olanlar için geçerlidir. Aynısı tartışmalı alanlar için de geçerlidir. Bunların hepsi Bağdat'ta kimin kuralları olduğuna, Irak merkezi hükümetinde birbirlerini marjinalleştirdiğine ve işbirliği yapıyor mu, birlikte çalışıyor mu? Bağdat'ta ne zaman sorun olursa olsun tartışmalı alanları birbirine karşı silah olarak kullanıyorlar. Sorunları çözmek için tartışmalı bölgelerde güçlerini gösterirler, Bağdat'ın sorunlarını anlarsanız tartışmalı alanları anlarsınız. Bu sonuç olarak tüm Irak'ı etkileyecektir.

Von Oliver M. Piecha: Irak geri kalmış bir ülke mi? Irak'ın geleceği var mı?

Salam Omer: Irak'taki birçok Arap bu konuda olumlu düşünüyor. Irak her zaman var olmuştur. Her zaman güçlü bir ülke - Kürtler için bu farklı bir konudur. Irak egemen bir ülke haline geldiğinden, çeşitli toplulukları arasında karşılıklı anlayış ve bir arada yaşamadan yoksundu. Irak bayrağı altında yaşamanın ne demek olduğunu anlamadık. Iraklı olmak ne demektir? Buna rağmen, kendilerini Irak olarak tanımlayan birçok insan var, ben pragmatistim, Irak dağılırsa hepimiz zayıflarız. Böyle dengesiz bir bölgede zayıf olmak yardımcı ve hoş değildir. Konfederasyonun iyi bir fikir olduğunu düşünüyorum. Konfederal bir Irak, Kürtlerin, Sünnilerin ve Şiilerin üç küçük ve zayıf devletinden çok daha iyidir.

Sorun yalnızca harap olmuş evler değil, sorun insanların DEAŞ'ın sosyal uyum konusunda neleri tahrip ettiğini anlama konusundaki yetersizliğidir.

Von Oliver M. Piecha: Uygulanması mümkün bir fikir mi yoksa her şey karamsar mı?

Salam Omer: DAEŞ pek çok kişiyi tahrip etti, birbirlerinin çarpışmalarından şüphe ediyor, sadece Kürtler değil, Sünniler de marjinalleşmiş olduklarını düşünüyor. Bu, siyasal aşırılıkçılık için iyi bir fırsat. IŞİD çok bölünmüş ve parçalanmış Irak toplumundan yararlandı. Siyasi iktidarın Sünnilerle paylaşılması durumunda Irak'ı etkileyen mevcut sorunların çoğunun çözüleceğine inanıyorum. Fakat Bağdat’ta güçlü olanlar bunu anlamıyorlar, bu onların düşünce tarzı, Sünnilere sempati duymuyorlar, Eski günlerde Sünniler Irak’ta baskın ve güçlüydü, şimdi kendilerini susturuyorlar ve kendilerini güçsüz hissediyorlar . Onların alanları da tahrip olmuştur. Yenildiklerini ve mağdur olduklarını düşünüyorlar. Bu gerçekten problemli, bu yüzden onunla başa çıkmamız ve çözmemiz gerekiyor.

Von Oliver M. Piecha: Tartışmalı alanların geleceğini belirleyen hayati karakterler kimler?

Salam Ömer: Bir yandan güvenlik güçleri, Şii Milisler, farklı bakanlıklar ve tüm yerel bölümleriyle Kürdistan Bölgesel Hükümeti dahil olmak üzere tüm hizipleriyle Federal Irak hükümeti. Güvenlik cihazı ve petrol ekonomisi de önemli bir rol oynamaktadır. Türkmenlerin kendi konutlarında Kerkük ve Telafer'i çevreleyen kendi anlayışları da var. Kerkük'ün Bağdat’a güçlü bir bağ ile bağımsız bir valilik olmasını istiyorlar. Türkmenler Kürdistan bölgesine ait olmak istemiyorlar. Bu hassas bir konudur. Her zamanki gibi, petrol ve Kerkük şehri ile ilgili olarak ve şimdi bildiğimiz gibi tüm tartışmalı bölgeler petrol kaynakları bakımından zengin ve zengindir.

Dışarıdan, Türkiye Türkmenleri, Katar'ı ve Suudi Arabistan'ı Sünnileri destekliyor, İranlılar kendi çıkarlarını arıyorlar, Birleşmiş Milletler zayıf bir rol oynuyor ama bölgede her zaman bir varlığı var. Amerika da önemli bir rol oynamaktadır. ISIS her zaman bu bölgede aktif bir karakterdir ve bölgeyi istikrarsızlaştırmak için gereken yere sahip olabilirler, tahliye edilecek alanlara sahiptirler ve oradan hareketlerine ve faaliyetlerine devam edebilirler.

Oliver M. Piecha: Tartışmalı alanlarda Amerika, İran ve Türkiye'nin çıkarları neler?

Salam Omer: Kerkük ziyaretinde Türk Büyükelçisinin bildirdiği gibi, camilerden birinde Türklere “Atalarımızın ülkesi” demişti. Kerkük, şimdi bu konuşmayı doğrulayamadı, ancak bu, Türkiye'nin duruşunu yansıtıyor. Bir gün tüm bölgenin eski Osmanlı İmparatorluğu'na ait olduğunu. Musul Villayat, Kerkük ve Sulaimani şehrini oluşturdu, Türkiye Kerkük'teki Türkmenlerin taleplerini destekliyor ve Kerkük, Türk hükümeti için kırmızı bir çizgi.

İran tamamen farklı bir konudur. İran, tartışmalı bölgelerden Suriye'ye girmeyi hayal ediyor. Bu hayali gerçekleştirdikleri için her zamankinden daha yakınlar. Tarihsel olarak bunlar Sünni halkının ikamet ettiği bölgelerdir. Ancak, son on yılda İran, Bağdat'taki Şii Irak hükümeti üzerindeki etkisini ve hegemonyasını, genişlemeciliğini arttırmak ve bu alanların demografisini, İran'a yakın olan Şii milisleriyle değiştirmek için kullandı. Kürtlerin Bağımsızlık referandumundan sonra, İran bu bölgelerde doğrudan ve dolaylı olarak müdahale etti. İran şimdi tartışmalı bölgelerde aktif durumda. Irak'ın kuzeyindeki stratejik açıdan önemli bölgelerde Sünniler ve Şiiler arasındaki demografik ilişkiler de değişti. İranlılar Sünni toplum alanlarını bölmekte ve kontrol etmekte başarılı oldular. Şii Türkmenleri desteklediler. Bu tanınmış klasik bölme ve kontrol stratejisidir.

Trump yönetimi altındaki Amerikalılar net bir stratejiye sahip değil, bir yandan da Şii ve Sünni çatışmasını dengelemek için laik Kürtlerin desteğine ihtiyaç duydukları bir yandan da Kürtlerin ve KBY'nin Kerkük'ü kontrol etmesini istemiyorlar. ve tartışmalı alanlar, çünkü KBY Türkiye'ye yakın bir sokak. Amerika’nın tutumu, Irak’taki anayasayı, Irak’ın çeşitli toplulukları arasındaki rekabet ve düşmanlığı gideren tek mekanizma olarak desteklemektedir.

Von Oliver M. Piecha: Tartışmalı bölge sorunları nasıl çözülebilir?

Salam Ömer: Kürtlerin, Arapların ve Türkmenlerin her birinin konuya ilişkin bakış açıları var ve birbirlerini dinlemiyorlar. Her şeyden önce, kendi aralarında bir diyalog başlatmaları gerekir, sonra anayasaya başvurmalıyız, bunun içinde herhangi bir çatışmayı çözmek için sabit bir yasal prosedür vardır. Kerkük'ün her zaman bir Iraklı olduğunu ve Iraklılara ait olduğunu iddia eden tür bir halk için hiçbir şey ifade etmiyor. Ne anlama geliyor? Temel hizmetleri sunan insanlar her şeyden daha önemlidir, onlar için güvenlik önemlidir, insanlar farklı ihtiyaç ve problemlere maruz kalırlar ve herhangi bir ideolojik rekabet ve çatışmayla ilgilenmezler ve bıkmazlar.

Von Oliver M. Piecha: İyimser misiniz?

Salam Omer: Şiddete başvurmadığımız ölçüde iyimserim. Diyalog için her şey sorumludur. En önemli şey partilerin birlikte konuşmasıdır. İnsanlar farklı fikirlere sahip olabilirler, aşırı fikirlere sahip olabilirler ama benim için Irak'taki her bir parçanın Parlamento'da temsilcileri olması ve ateşli diyalog ve tartışmalara katılması herkes için önemlidir, bu boykot ve iç savaştan daha iyidir.

  • FB
  • Instagram
  • Twitter
  • YT