Kerkük'teki tarımsal arazi mülkiyeti anlaşmazlıkları Irak parlamentosuna yükseltilecek

Kerkük - Çoğunlukla Kakayi azınlığın yaşadığı dakuk'ta bir köy, fotoğraf: KirkukNow

Soran Muhammed-Kerkük

 Kerkük'teki çok etnik bölgedeki tarımsal arazi mülkiyeti konusundaki anlaşmazlıkları çözmek için kurulan özel bir komite, konuyu Irak parlamentosuna devretmek zorunda.

Komite, Kürtler ve Türkmenler, Arap yerleşimcilerin tartışmalı tarım alanlarına geri dönmesini kolaylaştıran Kerkük valisi Rakan Said'in kararıyla ilgili endişelerini dile getirmeleri üzerine kuruldu.

Bir il meclis üyesi olan ve aynı zamanda komite üyesi olan Babakr Sdik, “Kürtler, Araplar ve Türkmenler, ildeki tarım arazileriyle ilgili anlaşmazlıkları çözme görevi üstlenen komitede temsilcileri var” diyerek, "detaylı bir rapor" Irak parlamentosu başkanlığına gönderilecek” diye sözlerine ekledi.

Hem Kürtlerin hem de Türkmenlerin aynı görüşü paylaştığını ve “bu tartışmalı topraklarla her türlü işlemi durdurma” gereğini vurguladı.

16 Ekim 2017 olaylarının ardından vali olarak atanan bir Arap olan Rakan Sait, Arap ailelerinin Kerkük'e geri gönderilmelerini kolaylaştırma amaçlı birçok karar vermiş, Irak ortasındaki ve güneyindeki asıl bölgelerine geri gönderilmiştir. Tartışmalı ilde durumun normalleşmesini isteyen anayasanın 140. maddesi uyarınca.

Kasım 2018'de Vali, çoğunlukla Kürtlerin yaşadığı Kerkük'ün güney bölgesi Dakuk'taki yüzlerce Arap ailenin dokuz köye dönmesini kolaylaştırdı.

Babakr Sdik, parlamentonun konuyu tartışmak için birkaç gün içinde özel bir oturum düzenlemesini beklediğini söyledi.

Bu arada, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) hizibinden Iraklı bir milletvekili olan Dilan Gafur, KirkukNow’e verdiği demeçte, komitenin Adalet bakanlığı ve tarım bakanlığı temsilcilerini içerdiğini söyledi.

  • FB
  • Instagram
  • Twitter
  • YT