Şebek ve Hristiyan
Küçük bir coğrafyada bir demografi savaşı

Musul şehrinin doğusunda, 25/4/2017, Bertele konseyinin binası foto: Ferman Sadik

Karvan Baarde-Neyneva

Hristiyan ve Şebek'in her iki bileşeni de çatışıyor ve Neyneva alanının "Demografi değişikliği" nedeniyle birbirlerini suçluyorlar, bu ikisi konut sakinlerinin ana bileşenleridir.

Iran'dan bahsetmiş ve arazileri özel bir tarafa kaydeden arazi için Heşdi Şebi'ye müdahale ederek bu sorunun çözümü kolay görünmüyor, çatışmayı tehlikeli bir seviyeye taşıyabilir.

Bu sorun o bölgenin kökeninde, ancak Daiş savaşı, mülteci olmak ve Hıristiyanları ve Şebek'i dağıtmak sorunları derinleştirdi.

Bu çatışma Neyneva alanında, özellikle Hemdaniye, Başik ilçesi ve Bertele'de, sakinleri Hıristiyanlar, Şebek ve Yezidi'nin bir parçası oluşan.

Çatışmanın yeni seviyesi

Irak planlama bakanlığı Neyneva'daki idari birimlerin değiştirilmesini önerdiğinde bu çatışma yeni seviyelere çıktı, örneğin, Başik ilçesi ile birlikte Bertele'nin birkaç köyünü tutmak, ayrıca Hebat'ta Kelek bölgesi ile Hemdaniye'nin birkaç köyünü barındırıyor.

Şebek'in rolü Heşd'de, kararı reddetti ve bunu "Hıristiyanlar için bir kanton oluşturdular" dediler.

Neyneva'nın dosyalanmasına katılmak için çeşitli Hıristiyan siyasi kişilikleri ve dini kişiliklerin aldığı planları reddediyoruz

Şebek liderleri bölgeyi ataları, Namrud, Hamdaniya, Başik, Bertele ve ilgili köyleri olarak görüyorlar.

Bu arada, Neyneva'daki Hıristiyanların çoğunluğunu temsil eden Beit elNehrein partisi, Şebek'in önerilen idari değişiklikleri reddetmesi üzerine şaşkınlık dile getirdi.

Beit Elnehrein bir duyuru yayınladı ve dedi ki "Neyneva alanının idari birimlerinin yenilenmesi, çocuklarımızın kendi topraklarının sahibi olmaları amacıyla toplantıya konu oldu", ve ayrıca Bağdat'ın önerileri "Neyneva'yı asıl sakinlerinden boşaltmak amacıyla siyasi gündemin damgasını vuruyor".

Aynı zamanda Şebek diyor ki "Şebek'in bu köylerini ayırmaya yönelik değişiklikler çoğunluk'tur".

Hikaye o kadar değil

Bölgedeki iki bileşen arasındaki anlaşmazlıklar yeni bir şey değil'dir, ve Irak planlama bakanlığı önerileri sorunun sadece küçük bir kısmı'dır.

Şimdiki, Hıristiyanların çoğunluğunun kendi ülkeleye dönme konusunda isteksizlikleri'dir, buna karşılık birçok Şebek ailesi geri dönüyor, arazilerin Şebek aileleri üzerindeki dağılımı ve bu bölgelere doluluk belgesi verilmesi durumu daha da karmaşık hale getirmiştir.

Bununla birlikte, silahlı kuvvetlerin bileşenler üzerine dağıtılması ve dış ülkelerden yönlendirilmesi, sorunun genişlemesi olarak adlandırıyorlar.

Duyuruda, demokratik Şebek'in liderliği diyor ki "çeşitli siyasi Hıristiyanlar ve din adamları, Heşdi Şebi'nin 30 büyük generalini yalan söyleyerek ve dünya çapında meydana gelen bireysel kazaları genişleterek onurlandırmaya çalışıyorlar, ancak amaçları Heşd ve Şebek'e hakaret etmek'tir".

Hristiyanlar Demografilerinin Değiştirildiğini düşünüyor ve savunmak istiyorlar, bu yüzden Irak ve Kürdistan hükümetlerine ve Birleşmiş Milletlere uyardılar.

5B759108-0C1E-4436-8F4E-E25E02407EE5
Hivos örgütünün yardımıyla (Kirkuknow) noktasının bir görünümü, Irak bileşenlerinin bir arada varlığından bahsediyor

Bu yılın Mart'ta, başlarında Neyneva'daki Hıristiyanlar, projenin bölgenin demografisini değiştirme girişimi olduğunu savunarak Bertele'deki bir konut projesinde çalışmanın askıya alınması çağrısında bulundular.

Çatışma, toprağın Hıristiyanların malı olması gerçeğinden başladı, (Sultan kenti, 200 metrelik 182 evden oluşmaktadır), ama şimdi birimlerin çoğu Şebek ailelerine satılıyor.

Celal Butrus, Bertele alt bölgesi konseyi başkanı, projeye ayrılan arazinin için (Kirkuknow)'a dedi "aslen Hıristiyanların sahip olduğu bir tarım arazisi'dir, dinlenmeye hakları var, bunun dışında Hıristiyanlar olarak bu projeyi bir bileşenin yararına Demografinin değişmesi olarak görüyoruz".

Celal Butrus dedi "Hıristiyanlar projeyi durdurma gücüne sahip değiller ama demografik değişime karşıyız".

 Durum nereye ulaşır

Vehide yako, Kürdistan'da Hıristiyan bir kişilik ve eski meclis üyesi (Kirkuknow)'a dedi "şimdi, Hıristiyanların güvenlik durumunun farkında olmamaları için Hristiyanların çoğu Kürdistan'a mülteci durumdadır ve bu, bazı kişilerin bölgenin Demografisini değiştirmesi için bir şanstır".

"Hıristiyanlar Heşdi Şebi ve Irak hükümetinin yetkisi altında olmak istemiyorlar ve hükümet topraklarını ve evlerini Şebeğe vermek için çeşitli yollar arıyor" diye ekledi.

Hristiyanların topraklarını ve evlerini Şebekeye çok farklı yollarla kaydettirme girişimi var

Ama Şebek diyor ki "İran fobisine sahipler, çünkü o bölgedeki Şebek ve Türkmenlerin çoğu Şii, dış gündemler için çalışmakla suçlanıyorlar, aynı zamanda tarih, Şebek'in her zaman birleşmek istediğine dair kanıtlara sahip".

Şebek ağırlıklı olarak Şebeğ'in yaşadığı bazı köyleri ilhak ettikten sonra Başik alt bölgesinin bir bölgeye dönüştürülmesi gerektiğini öne sürüyor, ancak Hristiyanlar meseleyi bir demografik değişim girişimi olarak görüyorlar.

2 Haziran'da, Hristiyanlar son açıklamalarında, sorunları ve çatışmaları derinleştirmek için çalışan yönleri eleştirdiklerinden emin oldular.

 

Yerel hükümet neyi diyor ? 

Neyneva yönetimi planlama bakanlığından gelen tüm önerileri reddetti ve bunun nedeni de belediye meclisinin yetkisinde idari birimlerin değişmesi'dir.

Neyneva il meclisi başkanı Seydo Çeto, Mayıs ayı sonunda düzenlediği basın toplantısında "il konseyinin bir bölgeye dahil edilmeyen iller yasasına göre, ilçe sınırında ve Neyneva'nın yönetimindeki herhangi bir değişiklik hakkında üzerinde çoğunluk oyu alma yetkisine sahip olduğunu söyledi ".

Konsey, bölge temsilcilerini içeren Neyneva konusunu incelemek için zaten bir komite atadı.

Seydo Çeto dedi ki "komite, bileşenler arasındaki konuşmayı genişletmektir... yasalarla ilgili herhangi bir değişiklik 140. maddeye özel olacaktır".

Beit Elnehrein, Musul yerel yönetiminin önerilerinin reddedilmesi konusunda endişeli ve diyor ki "yerel hükümetin Neyneva alanındaki tüm Irak bileşenlerinin hükümeti olmasını umduk".

  • FB
  • Instagram
  • Twitter
  • YT