Hükümet liderliği düğümü...
protestocuların şartları ile aynı eski yüzleri geri getirme arasında

Bağdat, 2019 Kasım, bir Türk restoranından Tehrir avlusunun görünümü foto: Ahmet Misalihe

Ahmet Misalihe

"Protestoların başbakanlık pozisyonuna adayı yok, protestocular sadece onun özelliklerini seçtiler", Ihab Hasan, Bağdat'taki Tehrir avlusundaki protestoculardan biri, böyle dedi.

Dedi ki "Ekim Devrimi aslen politik süreci yeniden şekillendirmeyi ve vatandaşlarının yaşamlarını iyileştirmek için baskı oluşturmayı amaçlıyordu".

Ama aynı zamanda "siyasi partiler, halkın taleplerini ve protestoları dinlemeden aynı yüzleri yeniden göstermeye ve hükümetin bütün ortaklarına güç vermeye çalışıyorlar", bakan, meclis başkanını seçmek için politikacılar arasındaki tartışmaları özetledi.

"Ekim isyanı", Protestocular tarafından Bağdat ve Ekim 2019'da gençler tarafından başlatılan diğer birkaç Irak eyaletindeki protestoları kapsayacak şekilde kullanılan slogan devam ediyor.

Hükümet kurumlarında yolsuzluğun yaygınlaştırılmasını, iş fırsatlarının sağlanmasını ve vatandaşların yaşamlarının iyileştirilmesini amaçlamaktadır.

Ancak protestolar yüzlerce insanın ölümüne ve kadınlar da dahil olmak üzere binlerce insanın yaralanmasına neden olan birçok şiddete maruz kaldı. Sonuç olarak, protestocuların talepleri hükümet sistemini değiştirmeye ulaştı.

Bu konuşmadan bir gün sonra Irak başbakanı Adil Ebdulmehdi parlamentoya emekli olduğunu bildirdi.

Protestocular bu emeklilikten çok memnun olsalar da, bir sonraki başbakanın özelliklerini seçmek için 10 güne ihtiyaçları vardı.

Protestocuların 7 durumları

Protestocular 11 Aralık 2019'da Bağdat'taki Türk Restoranında yayınlanan bir bildiride duyurdular, "sabır ile katil hükümeti devirebildik, ama şimdi olayları netleştirmek isteyen yeni bir aşamanın başlangıcındayız. Bu nedenle, sorgulama ve istişareden sonra, seçim öncesi sürecin bir sonraki aşamasında iktidar dizginlerini ele geçirecek yeni Başbakanın özelliklerini belirlemek önemlidir".

Deklarasyonda, bir sonraki başbakanda olması gereken 7 koşul seçtiler, "herhangi bir siyasi partiden bağımsız olmalı ve birden fazla kimliğin sahib olmamalı, eski bir bakan veya vali olmamalıdır, dürüst ve cesur olmalı ve her yolsuzluk vakasının dışında olmalı ve 55 yaşından büyük olmamalıdır".

Deklarasyonda, diğer koşullar "bir sonraki seçim için aday olmayacağına söz vermeli. Protestocuların taleplerine uymalı, kararları tamamen Irak olmalı ve dış siyasi güçlerden etkilenmemeli".

86466842_1020145371694332_1772341584956751872_n
Bağdat, 16 Şubat 2020, Ayat Mersumi, protesto avlusunda foto: Facebook sayfalarından 

Ayat Mersumi, protestuculardan biri'dir, ve (Kirkuknow)'a dedi "halk Irak'taki en yüksek otoritedir, bu şartlar olmadan başbakana izin vermezler", protestocuların tüm taleplerini yerine getirinceye kadar protestoların devam etmesi konusunda ısrar etti.

 Halk Irak'taki en yüksek otoritedir, bu şartlar olmadan başbakana izin vermezler 

 Eski siyasi yüzleri geri getirmek 

Protestocuların protestoların devamı konusundaki memnuniyetsizliklerini ifade etmeleriyle durum aynı kaldı, ancak siyasi elitler protestocuların koşullarını açıkça ihlal eden birkaç adayı dinlemedi ve ileri sürdüler ve zaten hükümet görevlerinde bulundular. 

"Politikacılar eski yüzleri canlandırmak ve halkı aldatmak istiyor ve protestocular buna izin vermiyor", Mersumi böyle dedi. 

Mehmet Şiyaa Sudanlı dahil olmak üzere birçok aday vardı, o Deve partisinin eski lideriydi, siyasi partiler tarafından desteklendi, Kusey Süheyl de vardı, o da partinin lideri ve bir bakan olmuştur. 

21 Aralık 2019'da Cuma günü yaptığı konuşmada Ali Sistani, yeni bir hükümetin kurulmasının hızlandırılması çağrısında bulundu, ancak hükümetin "tartışmalı" olmaması ve devletin haysiyetini geri kazanması ve durumu sakinleştirmesi gerektiğini şart koştu. 

580
Bağdat, 2019 Aralık, protestocular Asad Idani'yi başbakana aday olmayı reddettiler foto: Facebook sayfalarından 

Daha sonra 25 Aralık 2019'da Kusuy Süheyl, konuya ilişkin tutum ve protestoların baskısı nedeniyle Başbakanlık adaylığını geri çekti. 

Daha sonra, Basra valisi Asad Idani'nin adı bir sonraki başbakanın görevine geldi ve Berhem Salih'i protestocular tarafından adaylığının reddedilmesine yanıt olarak istifa mektubunu 26 Aralık 2019'da Irak parlamentosuna göndermesini istedi.  

Parlamento liderliğine mesajında, Berhem Salih dedi ki "anlaşmazlık hareketlerinin talepleri nedeniyle, ulusal menfaatler tüm kişisel ve siyasi menfaatlere göre öncelikli olmalıdır". 

Irak'ın cumhurbaşkanı olarak görevine bağlı kalarak bir sonraki hükümeti kurmak için İdani'ye inanamayacağını da belirtti. 

Yeni aday cumhuriyet liderinin elinde, bu yüzden emeklilik mesajı çok yankılandı. ancak bundan sonra Idani adı artık adaylarda değildi ve Berhem Salih görevine devam etti. 

 Sedir bakanı 3 aday öneriyor, ancak bundan sonra geri çekiliyorlar 

Mehmet Iraklı, Mukteda Sedir sözcüsü, 26 Aralık 2019'da, facebook sayfasında şunu yazdı "Bir arama ve el koyma sonrasında, gündemini sunduktan sonra genel olarak halk tarafından onaylanan başbakan adayı hakkında genel bir sonuca vardım ve görevleri belirlendi".  

Mehmet Iraklı, istihbarat servisinin başkanı Mustafa Kazmi, Yargıç Rehim Igeli ve protestocular arasında iyi bir üne sahip olan parlamenter Fayek Şeyh Ali dahil üç aday gösterdi ve bazıları adaylığını memnuniyetle karşıladı.  Birden fazla kez adaylarına onay verildiği bildirildi. 

Ancak daha sonra, Sedr'in destekçisi olarak adlandırılan Mehmet Iraklı, protestocuların cevap vermediğini iddia ederek üç ismi de geri çekti ve Sedr'in parlamentodaki Sayrun partisini "şimdi veya gelecekte aday gösterme".

  Ellavi aday oldu 

Ellavi, 1 Şubat 2020'de resmi olarak parlamentodaki en büyük kota adayı olarak cumhurbaşkanlığına aday gösterildi. 

Mehmet Tevfik Ellavi'nin cumhurbaşkanlığına atanması, yeni hükümeti kurmak için Sedir tarafından "tarihi" bir gün olarak adlandırıldı, bir bildiride, ısrar ettiler ki "Bugün Irak tarihinde, gelecekte güçlendirilecek iyi bir adım olan siyasi seçkinleri değil, Başbakanı kendisi seçtiği kaydedildi".  

Binlerce protestocu Bağdat'taki Tahrir avlusunda sokaklara çıktı, onlar Mehmet Ellavi'a resmini yüzünde kırmızı bir haçla taşıyorlar, hükümet liderliğine aday olmak için onaylanmama işareti olarak. 

Protestolar Bağdat, Necef, Kerbela, Besre, Zikar ve diğer bazı şehirlerde devam etti, ancak Sedir, Ellavi'nin halk adına bir aday olduğunu, bu adayı Fetih partisinin bazı üyeleriyle desteklediklerini, bunun Hadi Aamri tarafından yönetildiğini. 

Bağdat ve Necef destekçilerinden bazıları (Ellavi'yi) aday göstermeyi reddeden halka saldırmak istedi. başkent Bağdat'taki Tahrir avlusunda Sedir taraftarları mavi şapkalar olarak biliniyorlardı, diğer protestoculara vuruyorlardı ve saldırıyorlardı.  protestolar. 

Aynı zamanda, (Sedredin) avlusunda, çok sayıda güçlü çatışma vardı ve protestocular arasında birçok ölümle sonuçlandı. 

Sedir'in desteğine ek olarak Ellavi, nihayet 1 Mart 2020'de Bakanlar Konseyi başkanlığı adaylığını geri çekinceye kadar Irak parlamentosundaki kabinesini geçemedi. 

Daha sonra, Irak cumhurbaşkanlığı yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in Irak anayasasında öngörüldüğü üzere 15 gün içinde başka bir aday  gösterme görüşmelerine başlayacağını duyurdu. 

Protesto avlularında, bakanlar konseyi liderliği için bir aday seçme girişimleri var. 

16 Şubat 2020'de Bağdat, Necef ve Nasriye'deki yüzlerce protestocu (Ela Rikabi) adlı bir aktivistin fotoğrafını taşıdılar, ve onu başbakan yapmayı istediler. Aday olmak için Rikabi, protestocuların protestolar içindeki tüm onaylarını almak için gerekli terimi aldı. 

Aynı zamanda, bazı protestocular Ebdulvehab Sadi'nin fotoğrafını taşıyorlardı ve onu aday göstermelerini istediler, ama o niyetini açıklamadı ve evet ya da hayır demedi.

IMG_20200102_184306
Bağdat, Aralık 2019, protestocular Tahrir avlusunda birçok farklı fotoğraf ve slogan astılar foto: Ahmet Misalihe 

Irak'taki Insan Hakları Komisyonunun son verilerine göre 650 kişi öldü, 25 bin kişi yaralandı, ve 5 bin, kadın da dahil olmak üzere vücut parçalarını kaybetti. 

Ve bunlar da Insan Hakları Komisyonu üyesi Fatin Hilfi'nin sözlerine göre, (Kirkuknow)'a dediği. 

Protestoların ilk gününden bu yana, 5 ay önce protestocular bir hükümetten geçmiş hükümetlerden farklı olmasını istiyorlar, herkesin yeri olan bir ülkede gençlerin hayallerini gerçekleştirmek için, ama Ihab Hasan diyor ki siyasi partiler protestocuları aldatmak istiyor, eski yüzleri otoriteye bırakmak istiyor.

  • FB
  • Instagram
  • Twitter
  • YT