Hanekin'de; yetki 14 devlet dairesinden geri alındı

Diyale, 2019 ekim, Bağdat'taki protestoları desteklemek amacıyla Hanekin'in merkezindeki Ebduleziz Piştivan avlusunda protesto gösterileri foto: Hawre Azat

Leyla Ahmet-Hanekin

yetkisi Kürdistan bölgesindeki Hanekin'deki çeşitli ofislerden geri alındı, Yıl sonunda bölge tarafından bağımsız bir referandum kurulduktan sonra federal hükümet ve Diyale il idaresinin karar ve talimatlarının sonucudur.

Bu makamlardan otoriteyi geri almak Referandum'dan önceki zamanla, 16 Ekim kazalarından önce, bazen Federal Irak ofisleri üzerinde baskındı.

Kürdistan'ın bu birkaç ofisi 2003'ten beri Hanekin ve diğer sorunlu bölgelere geri döndü, Federal hükümet daireleriyle birlikte çalışıyorlardı, karar verme yetkisine sahiptiler.

Hanekin'de çalışan en önemli ofisler belediye, su, sağlık, eğitim, bina, sosyal işler, elektrik, şehitler, güvenlik, polis, hareketlilik polisi, tarım ve üniversitedir.

Soran Ali Hüseyn, Kürdistan bölgesi Hanekin Belediyesi lideri (Kirkuknow)'a dedi "Bölgeyi referandumdan önceki gibi yönetmeye devam edeceğiz, ancak 16 Ekim'den önce aynı güce sahip olmayacağız".

16 Ekim 2017'de federal hükümet gücü Hanekin ve diğer sorunsal bölgelerine geri döndü, o zamandan beri Kürdistan ofislerinin gücü, herhangi bir rolü ya da yetkisi olmadığı bir noktaya gelinceye kadar azaltılmış ve sınırlandırılmıştır.

xanaqen-2
Hanekin, Elvend Nehri manzarası foto: Havre Azat 

Soran dedi ki "daha önce, bölgeyi idare etmekteyiz ve karar verebildik, Tüm ilçeler ve köyler üzerinde gücümüz vardı, hatta federal hükümet ve Diyale eyaleti emirleri bile vardı". 

Kürdistan'ın Hanekin'deki bazı ofisleri merkezi hükümet tarafından açılan ofislerle aynı, belediye, sağlık, tarım ve elektrik dahil. 

"Kürdistan Bölgenin belediye başkanları olarak bizler sadece kenti temizleme ve yeşillendirme işini yapıyoruz, Ancak federal hükümetin belediyesi her otoriteye sahip'tir... 2 belediyeye sahip olması nedeniyle bazı insanların çalışmaları durduruluyor" Kürdistan'daki Hanekin Belediyesi lideri böyle dedi. 

 Kürdistan Bölgenin belediye başkanları olarak bizler sadece kenti temizleme ve yeşillendirme işini yapıyoruz 

Federal makamın geri dönmesinden sonra Hanekin'deki Kürdistan ofisleri, Hanekin yerel Hükümeti'nin çalışmalarına katılmamak için uyarıldı. 

örnek olarak Hanekin belediyesinin (Kürdistan  belediyesi) lideri dedi ki "Bir süre önce, Kürdistan Trafik Kurumu, Hanekin'deki bir trafik kazasının yerini çizmekle meşguldü, ancak Diyale merkezli trafik departmandan, onların işi olmadığı için siteden ayrılması konusunda uyarıldılar".

naxoshxana-2
 Diyale, 2017 Eylül, Referandum öncesi bir hastane üzerinde Kürdistan ve Irak bayrakları foto: Havre Azat

Şirvan Mirza Kadir, Kürdistan Ulusal Birliği Irak parlamentosu üyesi (Kirkuknow)'a dedi ki "Şimdi sorunsal alanlarında görülen, 16 Ekim'den sonra kurulan iki idaredir... Şimdi kim bu alanlarda karar verme hakkına sahipse o da otorite'dir, Referandumdan önce Kürdistan mutlak güce sahipti ama şimdi merkez'den karar veriliyor". 

Hanekin Diyale şehrinde sorunlu bir ilçe'dir, nüfusu Arap, Türkmen ve Kürt, Kakeyi'nin dini bileşenleri ve daha önce Hıristiyanlar. 

Merkezi yönetimin 2 ofisi bu parlamento üyesinin ve belediye(Kürdistan'daki) lideri'nin konuşmasını onayladı, otoriteye sahip oldukları konusunda ısrar ediyorlar. 

Federal hükümetin güvenlik bürosundan sorumlusu (Kirkuknow)'a dedi "Şimdi yetki bizimle, onaların hiçbir görevi yok, karar veremiyorlar ve güçsüzler".

 Şimdi yetki bizimle, onaların hiçbir görevi yok, karar veremiyorlar ve güçsüzler 

O dedi ki "yardım istemedikçe Kürdistan güvenlik dairelerinin rolü yoktur, çünkü Hanekin Federal Hükümetin gücündedir ve Kürdistan'dan muaftır". 

Şirvan Mirza-Parlamento üyesi- Kürdistan ve Kürtleri, Bağdat'taki çabalarıyla bölge komutanlarının sorunsal bölgelerindeki rolünü güçlendirmek için çalışmaya çağırdı. 

O fazla dedi ki "Kürt'ün Bağdat'ta sorunlu bölgelerin ikili yönetimi sorununu tartışan  ekib ve bakanları var, Şimdi Bağdat'ı ziyaret ettiler ve kanun ve anayasa ile yargılanmaları gerekiyor, Çünkü vatandaşlar için, özellikle Kürtler için iki idare etkisi var".

xanaqen-3
Diyale, 25 Eylül 2017, Kürdistan bölgesi ve sorunlu bölge referandumu için seçim, Hanekin'deki bir okulda foto: Havre Azat 

Hanekin'deki parti yetkilileri, bölge komutanlarının otoritesinin, güvenlik güçleri olmadıkça, bölgeye kolayca geri dönmeyeceğine inanıyor. 

Halit Dara, Hanekin'deki Birlik özgürlüğü komitesinin sorumlusu, dedi ki "Hanekin'deki güç ve karar alma süreci şimdi Diyale eyaletinin ve federal hükümetin elinde... Peşmerge'nin çekilmesinden bu yana, Kürdistan ofislerin rolü sona ermiştir, tüm güç ve kararların Kürdistan ve Kürdistan ofislerinin elinde olduğu geçmiş zamanlar gibi değil". 

O dedi "Kürdistan ofislerinin yetkisinin geri dönmesi için Peşmerge geri dönmeli". 

Hanekin'de başka bir ofisten sorumlusu, onun konuşma yapma hakkı yoktu, bu yüzden adı yayınlanmadı, dedi ki "Hanekin'in Valiliği'nden emirler alıyoruz, Vali de Diyale ilinden emir alıyor, Kürdistan ofislerinin artık Hanekin'de gücü olmadığı anlamına geliyor".

  • FB
  • Instagram
  • Twitter
  • YT