Buğdaylarında mercimek var
Bağdat, Kerkük çiftçilerinin ürünlerini almayı kabul etti

Kerkük, Mayıs 2020, Kerkük silosunda çiftçilerin tahıllarını alma süreci foto: Ticaret bakanlığı

Kirkuknow

Kerkük şehrin idaresi içine mercimek karıştırılmış buğdayı almaya başladı, Bu, çiftçilerin anlaşmazlıklar ve Irak federal hükümetinin onayından sonra geliyor.

Kerkük silosu, hasat mevsiminin başında çiftçilerin hasatını askıya almaya karar verdi, mercimek buğday ve arpa ile karıştırıldığı için, fakat sonra Bağdat'ta bir komite kurdular ve süreci yeniden başlatmaya karar verdiler.

Rakan Sait Ciburi, Kerkük valisi vekaleten, bugün, salı, Mayıs 9'unda Kerkük silosunu ziyaret etti, Ticaret bakanlığı çiftçilerin buğdayını almak için anlaşma aldıklarını açıkladı.

Vali ilan bürosunun açıklamasına göre, Bağdat'taki komite çiftçilerin tüm buğdayı almak için anlaşmalarını gösterdi, şimdi sorun çözüldü, eğer herhangi bir çalışan bu kararın önünde bir engel olursa, askıya alınacak.

Bağdat komitesinin çiftçilerin ürünlerini incelemek için Tarım, Ticaret ve milli güvenlik bakanlıklarından oluşması.

jwtyaran
Kerkük, Mayıs 2020, ürünlerini almadıkları için çiftçilerin protestoları foto: Kirkuknow

komitenin kurulmasından önce, Kerkük'ün birkaç çiftçisi cuma gününde, 29 Mayıs'ta sanayi bölgesindeki silo önünde anlaşmazlıklar gösterdi, ama güvenlik güçleri tarafından götürüldüler.

Çiftçilere göre, ekim için buğday aldıklarında, mercimek zaten onunla karıştırıldı, onların hatası değildi, hükümetten buğdaylarını almasını istediler.

Soruna ek olarak, binlerce dönüm yakan birkaç yangın oldu, birçok yerde, bahar mevsiminde şiddetli yağışlar nedeniyle büyük buğday ve arpa arazileri yok edildi.

Züheyr Ali, Kerkük Tarım Müdürü, önceden (Kirkuknow)'a dedi ki "bu yılın hasat süreci son aşamasında, Ürünlerin yüzde 95'i hasat edildi, 500 bin ton olmuştu".

Kerkük şehri tarım için zengin bir toprağa sahiptir, özellikle tahıllar için her yıl bir milyon 500 bin dönüm tahıl ekiliyor, bu sayıdan 900 bin dönümüne buğday ekiliyor, ve bu Kerkük Tarımından elde edilen verilere göre.

  • FB
  • Instagram
  • Twitter
  • YT