Altı yıldır kapalı
Şingal Silosu Çiftçinin Tahıllarını aldı

Ninova, Mayıs 2020, Şingal tarım arazilerinde bu yıl buğday ve arpa hasadı foto: Şingal Tarım'ın ilanı

Amar Aziz-Ninova

Şingal ilçesi silosu bir kez daha çiftçilerin tahıllarını almaya başladı, ve Silo'nun kapatılmasından altı yıl sonra Daiş'in zararları nedeniyle. 

Fahd Hamit, Şingal ilçesi Belediyesi (Kirkuknow)'a dedi ki "silo açılması ile ilk buğday miktarı alındı, bundan sonra Sinune, Giruzer ve çevre bölgelerin çiftçileri ürünlerini siloya götürebilir". 

Şingal Silosu Musul şehrinin batısında, altı yıldır kapalı, 2015 yılında Daiş'in saldırıları nedeniyle birçok zarar gördü, o alanın sorumluluklarının tahminlerine göre, komple yeniden yapılanmanın 50 milyar dinar olması gerekiyor. 

"Silonun çoğu henüz yeniden inşa edilmedi, ancak açılışı yeniden inşası için iyi bir adım ve Corona belediyesinden bu amaç için sağlanan bir bütçe vardı", Fahd Hamit dediği gibi. 

Bu silonun açılmasının tarımın gelişimi için iyi bir teşvik ve çiftçiler için iyi bir kooperatif olacak.

snjar
Şingal, Haziran 2020, bu silo savaşın zararları nedeniyle altı yıl boyunca kapalı kalmıştı foto: Ninova'nın tarımı 

Geçen yıl, binlerce silodan oluşan bir silo eksikliği ve hükümet tarafından teslim alınması nedeniyle binlerce ton tahıl ayrılıyordu. 

Şeref Naif, Şingal dikim ünitesi müdürü, (Kirkuknow)'a dedi ki "bir silo açılması çok kolaylaşır, çünkü çiftçiler ürünlerini kısa yoldan ve az miktarda parayla verir, ürünlerini daha önce Talafer'e götürürken, daha uzun bir yol ve daha fazla para veriyordılar". 

Ekim ünitesi verilerine göre bu yıl Şingal'de 80 bin ton buğday ve 108 bin ton arpa üretildi. 

Şeref Naif dedi ki "Bu yılın ürünü çok iyi, şimdi çiftçilerin ürünlerini alma süreci başladı". 

Şingal'in çiftçi mahsullerinin çoğu bu yıl hasat edilirken, yağışlar nedeniyle altı binden fazla dönümlük ekilebilir arazi, tazminat ödemeden zarar gördü. 

Şingal, Musul'un 120 kilometre batısında yer alır ve idari olarak Ninova'ya aittir.

  • FB
  • Instagram
  • Twitter
  • YT