Kerkük davası için
Kürt, Arap ve Türkmen Bağdat'ta anlaşma arıyor

Kerkük, 15 Ekim, Arap sakinlerinin komünal operasyon komutanlığı ofisini demokratik partiye geri verme kararına karşı protestolar foto: Kirkuknow

Soran Mehmet

Kerkük'ün bileşenlerinden oluşan ortak komite, Bağdat'ta birbirlerinden anlaşma talep ediyorlar.

Bu komitenin Kerkük'ün davası için özel olduğunu ve Kerkük'ün durumunu normalleştirdiğini, çalışmalarını durdurduktan altı ay sonra bir kez daha anlaşma yapmaya başladılar.

Şahevan Adbullah, Kürt müzakere komitesi üyesi (Kirkuknow)'a dedi ki "Bağdat'taki toplantıların iyi başladığını söyleyebilirim, Kerkük şehri ile ilgili önemli noktalar tartışıldı, Farklı taraflar birbirlerini iyi anlıyorlar, Kerkük'ün davası ve kentin normalleşme durumu hakkında ana bir anlaşmaya varıncaya kadar toplantılarımıza devam edeceğiz".

Bu komite üyesinin iyimserliği, 2019 Ekim ayında sözleşmeler kapsamında Kürdistan Demokrat partisinin Kerkük'e iade edileceği ve tüm karargahın kendilerine verileceği kararıyla eşzamanlı, Adil Ebdulmehdi'nin Irak eski başbakanı kararına göre, ancak karara uyulmadı.

"Taleplerimiz yasalara uygun ve Anayasa çerçevesinde olduğundan taleplerin içeriği hakkında fazla konuşmak istemiyorum", Şahevan müzakerenin detayları hakkında konuşmak istemedi.

Arap ve Türkmenlerin tutumu hakkında, Şahevan dedi ki "Arap ve Türkmen bileşenleri müzakerelere uygun ve aramızda ortak noktalar var".

Bu komitede Kürt'ün 3 üyesi, Arap ve Türkmen'in her biri 2 üyesi var.

  • FB
  • Instagram
  • Twitter
  • YT