Hanekin mültecileri "zorla" iade edilmez

Diyale, Haziran 2020, Hanekin'deki bir mülteci kampında birkaç mülteci sakini foto: Emir Hanekinli

Emir Hanekinli-Diyale

Ivan Fayık, Hanekin'deki göç ve diğer sorumluluklar bakanı, herhangi bir mültecinin zorla geri gönderilmesini reddediyor, ve bu haberin yayılmasından sonraydı.

Diyale'de Hanekin'e bir ziyarette, 29 Haziran Pazartesi Göç ve Göçmenler Bakanı çeşitli mülteci aileleri ve ilgili mülteci davalarından sorumlu gördü, insanların kamplardan kendi topraklarına dönmelerinin önündeki engeller hakkında bir tartışma için.

Ivan Fayık, (Kirkuknow)'un bir muhabiri içinde olduğunu bir dergi kongresinde, dedi ki "mülteciler zorla geri gönderilmiyor, kendi istekleri üzerine olmalı ve toprakları yaşama uygun olmalıdır".

Hanekin'de yedi bin mülteci var ve Elven bir ve Elvem iki kamplarında 800 mülteci aile yaşıyor, Göç bakanlığından alınan verilere göre.

"Zorla geri döneceğimizi duyduk, evim yıkıldı, hiçbir şeyim kalmadı, su veya elektrik yok, tazminat ödemeden arazime nasıl dönebilirim", Ali Ebdulnecim böyle dedi.

Şareban'da Sinsil'de yaşayan Ali, yıllardır Hanekin'de mülteci olarak çalışıyor, hiçbir sonucu olmasa da sorumlulukların vaatlerinden memnun değildi, o (Kirkuknow)'a dedi ki "kalıcı çözümler istiyoruz ve hizmetleri sağlıyoruz ve geri dönebilmek için telafi etmeleri gerekiyor".

Sinsil bölgesinde yaklaşık 30 köy var, sakinlerinin çoğu hizmet eksikliği nedeniyle hala mülteci.

 

 

Misak Ebdulhemit, Hanekin'deki Elven bir kampın yöneticisi, (Kirkuknow)'a dedi ki "Göç bakanı mültecilerle anlaştı, kendi istekleri ile yerlerine dönmeliler". 

Ayrıca, Daiş tarafından kontrol edilen alanlarda, yaşamın normalleştirilmesi ve tazminat ile mültecilerin yaşam koşullarını iyileştirmeye söz verdi. 

Misak, yalnızca kamplarında 609 mülteci aile bulunduğunu, bunların yarısı Şarebanlı, yüzde 35'i Saadiye'den ve yüzde 15'i Celevla çevresindeki bölgelerden geldiğini söylüyor. 

Göç bakanlığı daha önce 2020 yılında tüm mülteci kamplarını tahliye etmekte ısrar etti. 

Ali Gazi Ağa, Hançin'deki Göç ve Göçmen ofisi Müdürü, (Kirkuknow)'a dedi ki Göç bakanı ile mültecilerin geri dönüşünün önündeki engeller hakkında konuştular, bu alanlarda hala yedi bin aile var ve henüz geri dönmediler. 

(Kirkuknow)'un takiplerine göre Corona'da mültecilerin durumu daha da kötüleşti, Kampları sulamadan kesiliyor ve yardıma muhtaç oldular. 

Ivan Fayık, Hanekin ziyaretinde Göç bakanı israr etii ki güvenlik, aşiret çatışmaları ve işsizlik bu düzenleyicilerin geri dönüşünün önündeki başlıca engellerdir, ayrıca bu sorunların bazılarını çözmek için ciddi girişimlerde bulunacaklarını söyledi. 

2014 ortasından 2017 yılına kadar 29 binden fazla aile Diyale, Selahettin, Musul ve Enbar'dan Hanekin'e mülteci oldu.

  • FB
  • Instagram
  • Twitter
  • YT