Toprakların mülkiyeti nedeniyle Dakuk'ta bir köyde karışıklık ortaya çıkıyor

Haziran 2019, Davudy bölgesinin tarımsal yerlerinde yangın olayları foto: Kirkuknow

Mehmet Elmas-Kerkük

Kuletepe köyü çiftçileri ile bazı Arap aileleri arasında bazı toprakların mülkiyeti nedeniyle çatışmalar ve sorunlar ortaya çıkıyor.

Bu çatışmalar bugün 20 Temmuz Pazartesi günü oldu, birkaç Arap aile ve tarım ofisi o köye gittiler ve "Kerkük valisi tarafından imzalanan bir yazıya göre dört bin dönümlük arazi talep ettiler", o köyün halkı tarafından söylendiği gibi.

Kerim Mecit, o köydeki bir çiftçi (Kirkuknow)'a dedi ki "bugün sabah Arap ailesi ve tarım ofisi temsilcisi köye gelerek o toprakları talep ettiler, köy halkı olarak onları engelledik ve onlara karşı durduk, topraklara girmelerine izin vermedik ve çatışmalar ortaya çıktı".

 Köy halkı olarak onları engelledik ve onlara karşı durduk

Ve dedi "biz bu köyün orijinal sakinleriz ve burası bizim topraklarımız. Baas partisi bu toprakları geçen yüzyılın seksenlerinde yeni gelen Arap halkına verdi, şimdi tekrar istiyorlar".

jwtyar
Kerkük, 7 Mayıs 2020, iki çiftçi tarımlarına sürprizle bakıyor, şiddetli yağmur tüm tarımlarını yok etti foto: Soran Mehmet 

(Kirkuknow)'a köy halkına göre "Arap ailelerin tarım ofisi ve Kerkük şehri idaresi yazması vardı, Yazısına göre, 4 bin dönümlük arazi almalıydı, ama kabul etmediler ve geri döndüler". 

Bu çatışmadan sonra Dakuk polisi Kule Tepe köy konseyini tutukladı, tarım ofisini ve Arap ailesini engelleyen ve karşı karşıya kalan insanları söylemedikleri bahanesiyle. 

Kerim Mecit dedi ki "polis tarım ofisine karşı insanları bulmak ve onları cezalandırmak istiyor... topraklarımızı bu Arap ailelerine vermeyi ve bizden almayı asla kabul etmeyeceğiz".

  Polis tarım ofisine karşı insanları bulmak ve onları cezalandırmak istiyor 

Kule Tepe köyü Dakuk'un 35 kilometre güneyinde, ve sakinleri Kürt. 

Kerkük'teki Arap, Kürt ve Türkmen arasındaki tarımsal arazi mülkiyeti sorunları hala kırk yıldır çözülmüyor, parlamento ve hükümet buna bir çözüm bulamıyor.

 

Yüksek isyan konseyi ve Baas yetkilisinin Kuzey işlerin komitesinin kararlarına göre, Sadam Hüseyin liderliğinde olan, Geçen yüzyılın yetmişli yıllarının sonunda, Kürtlerin tarım arazileri bir sözleşme ile Irak'ın orta ve güney Araplarına dağıtıldı, Kürtlerin ve Arapların nakletme sürecindeydi, ancak Baas hükümetinin 2003 yılında iptal edilmesinden sonra Kürt halkı tarım alanlarına geri döndü.

  • FB
  • Instagram
  • Twitter
  • YT