Kakai topluluğunun sesi duyuldu

Kerkük'ün Dakuk ilçesi Rizgari yerleşkesinde “Kaka'is in the Time of Corona” kitapçığı tanıtıldı: Foto/Soran Muhammed

Soran Muhammed-Kerkük

Kerkük’ün Dakuk ilçesinde tanınmış Kakai şahsiyet Ziyad Fehd, “Kakailer’in parlamentoda veya hükümette Hanekin'den Musul'a kadar temsilcisi yok. Bu yüzden sesimizi duyuran bir kitap (Kaka'is in the Time of Corona) görmemiz bizim için önemli" dedi.

KirkukNow tarafından hazırlanan “Korona Zamanında Kakailer” (Kaka'is in the Time of Corona) kitapçığı Kerkük’ün 44 km güneydoğusundaki Dakuk ilçesine bağlı Rizgari yerleşkesinde, 9 Şubat’ta okuyucuyla buluştu.

KirkukNow medya kuruluşu, Dini Eşitlik ve Kapsayıcı Kalkınma Koalisyonu (CREID) tarafından finanse edilen “Korona Zamanında Kakailer” başlıklı ilk basılı kitapçığını gururla yayınladı.

Arapça ve İngilizce olmak üzere iki bölümden oluşan kitapçık, KirkukNow’da görev yapan gazeteciler tarafından hazırlanan 24 dosya ve öykü haberlerini içeriyor.

Kakailerin temsil edecek kurum yok

Törene katılanlardan Kakai topluluğunun tanınmış şahsiyetlerinden Ziyad Fehd, “KirkukNow, Kakailerin sesinin medyada ve uluslararası kuruluşlarda duyulacağı bir platform haline geldi. Bu kitabın yayınlanmasından gerçekten memnunuz” diyerek, sözlerine şunları ekledi:

“Kakailer’in parlamentoda veya hükümette; Hanekin'den Musul'a kadar temsilcisi yok. Bu yüzden sesimizi duyuran bir kitap (Kaka'is in the Time of Corona) görmemiz bizim için önemli”

Kitapçık, Dakuk'taki Kakai dini topluluğunun COVID-19 salgını sürecinde, Haziran başından Kasım 2020 sonuna kadar yaşadıklarını belgeliyor.

Dakuk'taki törene kitapta yer alan hikayelerin önemli isimleri, kadın aktivistler, Kakai toplumunun sosyal ve politik figürleri ve bölgedeki diğer etnik kökenlerden yaklaşık 100 kişi katıldı.

24 hikayenin tamamı KirkukNow'un www.kirkuknow.com web sitesinde Kürtçe, İngilizce, Arapça ve Türkçe dillerinde yayımlandı.

samira

Kadın hakları savunucusu 57 yaşındaki Ezidi Semira Karimat Dakuk'taki imza törenine katıldı: Foto/Soran Muhammed

57 yaşındaki Semira Kerimat olarak tanınan, kadın haklarının savunucusu Semira Muhammed, aktif ve başarılı bir Kakai topluluğundan kadın olarak tanınıyor.

Kakai kadınların gücünün ve yeteneğinin medyada vurgulanması önemlidir

Semira Muhammed, “Diğer tüm kadınlar gibi Kakai kadınları da kendi görüşlerine sahip ve haklarını elde etmek için mücadele ediyor. Kadın hakları savunuculuğu kitabındaki hikayem, Kakai kadınların gücünün ve yeteneğinin medyada vurgulanması için bir anlatım.

KirkukNow medya kuruluşu Genel Yayın Yönetmeni Selam Ömer, açılışta yaptığı konuşmada, "Bu benzersiz yayın birkaç nedenden ötürü ilginç; öncelikle özgün gazetecilik eserlerinin gelecekte bu bölgedeki pandemi durumunda yaşamı belgeleyen arşiv olarak kullanılabileceğini” söyledi.

Selam Ömer, "İkinci neden ise; kitapçıktaki materyaller esas olarak bölge sakinlerinin sesini yerel yetkililere iletmeye odaklanıyor. Üçüncüsü, gazetecilik yazıları bölgedeki Kakiler için toplum dayanışmasını artırdı” dedi.

mhamad.aziz

9 Şubat 2021'deki kitap yayınlama etkinliğinde Kakai topluluğunun sevilen şahsiyeti Ebu Xencer: Foto/Soran Muhammed 

Irak ve Kürdistan Parlamentosunda kota tasarısı altında temsil edilen Ezidi, Hristiyan ve diğer dini ve etnik azınlıkların aksine, Kakailere ait kota bulunmuyor. Kakailer, temsil edilmek için kilit siyasi partilere ve parlamento listeleriyle seçimlere katılıyor.

Seyid Aziz Muhammed, "Bir Kakai mensubu olarak, salgın koşullarda sesimizi ilettiği ve genel olarak Kakai topluluğuna önem verdiği için KirkukNow’a gerçekten teşekkür ediyoruz" dedi.

Kadın hakları aktivisti ve kitapta hikayesiyle yer alanlardan Leyla Sadik, "Bu kitap acılarımızı ve ızdıraplarımızı taşıyor, bu kitap sayesinde iyimserim, hükümet ve karar alma mercileri tarafından sesimiz duyulacak" ifadelerini kullandı.

KirkukNow, Nisan 2011'de başlatılan bağımsız bir dijital web sitesidir. Irak'ın tartışmalı bölgeleri içinde veya bunlarla ilgili olan hikayeleri ve olayları bu bölgelerin üç ana dilinde “Arapça, Kürtçe ve Türkmence” ve ayrıca İngilizce olarak yayınlamaktadır.

KirkukNow’ın amacı bu alanlarda objektif bir şekilde dini ve etnik azınlıklar arasında barış içinde bir arada yaşamayı teşvik etmek ve bilgiye kolay erişim sağlamak.

  • FB
  • Instagram
  • Twitter
  • YT