Seçim bölgeleri anlaşmaya varmayı zorlaştırıyor...

Kerkük'te birleşik Kürt listesi oluşturma görüşmeleri sürüyor

Kerkük, Mayıs 2018, Parlamento seçimleri. Foto/KirkukNow

KirkukNow

Kerkük'teki Kürt partileri arasında, Ekim 2021'de yapılacak Irak Parlamentosu seçimlerinde tek listede katılmak amacıyla yapılan sıcak tartışmalar sürüyor.

Kerkük'teki Kürt partileri, Irak'ta yapılacak parlamento seçimlerinde tek listede katılacaklarına dair çeşitli seçeneklerle karşı karşıya, ancak bu seçenekler üzerinde uzlaşma, farklı yönelimler ve her bir partinin taleplerinde ısrarı nedeniyle "zor" bir olasılık olarak görülüyor.

Onlarca görüşmenin ardından bu partiler listenin adı, sloganı ve yapısını tartışırken henüz bir anlaşmaya varamadılar. Önlerindeki en büyük engel valilikteki üç seçim bölgesi içinden adayların belirlenmesi.

Çok fazla seçenek, birkaç umut

2005 yılından bu yana eyalet seçmenlerinden oyların çoğunu alan Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), birleşik bir liste oluşturulması durumunda, önceki parlamento seçimlerinin sonuçlarını gerekçe göstererek, küçük partilerin adayların dahil edilmemesini istiyor.

KirkukNow’a konuşan farklı partilerden kaynaklara göre, KYB toplantılarda diğer partiler tarafından olumlu karşılanmayan bir grup seçenek sundu.

Listenin adayları ise yalnızca KYB’den. Son toplantılarda KDP, diğer partiler için başka bir seçenek önerdi, bu da seçim bölgesindeki tüm adayların Kürt seçmenlerin çoğunlukta olduğu ve 5 sandalyesi Kürdistan Yurtseverler Birliği'nden, adaylar diğer seçim bölgelerinde oybirliği ile belirlendi, ancak bu seçenek de reddedildi.

Önümüzdeki parlamento seçimleri için Kerkük valiliği, Kürt bölgelerinde bulunan en büyüğü 5 sandalyeden oluşan 3 seçim bölgesine ayrılmış ve aday belirleme mekanizması konusunda Kürt partileri arasında bir anlaşmazlık söz konusu.

Kürdistan İslami Hareket Partisi Kerkük Teşkilat Sorumlusu Hasan Şeyhanı, KirkukNow’a şunları söyledi:

“Üç seçim bölgesinde aday olmasını talep ettik…KDP adaylarının çoğunluk Kürt olmasını talep ediyor. Diğer bölgelerde ise, adayların karma olabileceği görüşüdür. Şu anda, listedeki adaylarla birlikte hiçbir partinin katılmaması durumunda, seçimlerden sonra Kürtlere verilen pozisyon ve ayrıcalıklardan kendilerine pay verileceği konusunda fikir birliği var.”

KDP henüz Kürt partilerinin hiçbir toplantısına katılmadı, ancak birleşik listenin oluşturulmasına sıcak bakıyor.

dangann

Kerkük/Mayıs 2018/Sandık başına giden bir çift. Foto/KirkukNow 

Kirkuk Now'ın edindiği bilgiye göre, iki ana parti olan KYB ve KDP'nin yanı sıra, başta Değişim Hareketi, Kürdistan Adalet Grubu, Kürdistan İslam Birliği ve İslami Hareket, seçim bölgelerinde adaylar olmadan birleşik listeye katılmayı reddediyor. 

KDP listede iki aday olmasını istiyor, KYB buna karşı çıktı

Kürt partilerinin toplantısına katılan ancak birleşik listenin oluşturulması konusunda nihai bir anlaşma sağlanamaması nedeniyle isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, “KDP listede iki adayın olmasını istiyor ama KYB istemiyor” dedi.

KYB dışındaki partilerin talep ettiği diğer seçeneklerden biri de, üç seçim bölgesinin partiler arasında bölünmesidir, kaynak bu konuda şunları söyledi:

“Örneğin, sol ve İslamcı küçük partilerin her birinin bir adayı olması gerekir. Partilerden biri aday göstermezse, il idari yönetimlerinin belirlenmesinde üst düzey bir makamın verileceğine dair anlaşmaları yapabilirler.”

Birinci seçim bölgesinde Kürtler beş sandalye kazanmayı arzuluyor ve karma bölge olarak adlandırılan ikinci seçim bölgesinde Kürtler dört sandalyenin yarısını kazanacak. Ancak bölgeleri içeren üçüncü seçim bölgesinde Arap unsurunun çoğunluğunun ve Kerkük'ün güney ve güneybatı bölgelerinin yaşadığı Kürtler, birleşik bir listeye katılmazlarsa eli boş çıkacaklardır.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, listeleri ve ittifakları kaydetme süresini 27 Şubat 2021 tarihine kadar uzattı.

Kerkük'teki Kürt partilerinden bir kaynak, “Kerkük'te birleşik liste oluşturmak kolay olmayacak...Kerkük konusunda iki ana parti (KDP ve KYB) arasında derin anlaşmazlıklar var, ve bu iki tarafın katılımı ne ölçüde geri kazandıkları bilinmemektedir. Birleştirilmiş bir listede, elbette, her iki taraf da listeden çekilmeye karar verirse, diğer üç veya dört taraf doğrudan çekilecektir.”

Birleşik Kürt listesi oluşturma umudunu sona erdirebilecek bir diğer konu da, önceki seçimlerde olduğu gibi, KYB'nin adayları sadece Kürdistan Ulusal ve Demokratik Birliği'nden olması konusundaki ısrarıdır.

dangdan-2

Kerkük, Mayıs 2018, Seçmenler Irak Parlamentosu seçimlerinde sandık başında arama yaptı.Fotoğraf:KirkukNow 

Mayıs 2018'de yapılan parlamento seçimlerinde KDP seçimlere katılmadı. KYB ise 166 bin 204 oy alarak valilikteki 12 sandalyenin 6’sını elde etti. Seçimde başka hiçbir Kürt partisi sandalye kazanamadı.

Değişim Hareketi, Demokrasi ve Adalet İttifakı ve İslami Grup'tan oluşan Niştiman (Al-Watan) listesi 10 bin 525 oyla ikinci olurken, Yeni Nesil Hareketi 9 bin 638 oyla üçüncü oldu.

2013 seçimlerinde KYB 299 bin 964 oy alarak 6 sandalye kazanmaya hak kazandı. KDP 63 bin 76 oy alarak iki sandalye kazandı.

Devam eden farklılıklara rağmen, taraflar listenin adını ve logosunu tartışıyor

Aralarında süregelen görüş ayrılıklarına rağmen Kürt partileri, görüşmelerde listenin adı ve logosunun belirlenmesi konusunu tartışıyor.

Hasan Şeyhani, “İsim, slogan ve listenin başı üzerinde anlaştık, bazı ayrıntılar ve diğer prosedürler, tüm bilgileri yansıtan ortak bir liste oluşturmadı. Seçimleri iyi yönetirsek, akıllıca davranırsak yedi sandalye kazanabiliriz...Kürtler üçüncü seçim bölgesinde 30 bin oya sahip, birleşik bir listeye girersek biz Kürtler için en zor seçim bölgelerinde bir sandalye garanti edecek” diye konuştu.

Yazar Latif Fatih Ferac, Kürt partilerinin birleşik bir liste oluşturma konusunda bir anlaşmaya varmasının "çok zor" olduğunu belirterek, “listede 2 partinin eşit olmaları halinde diğer Kürt partilerini uzaklaştıracağı düşüncesindedir.

hizbkurdikirkukk

Kerkük,9 Eylül 2019, Kürtlerin önümüzdeki seçimlere katılmak üzere birleşik bir liste oluşturulması için basın toplantısı düzenlendi. Foto/Karwan Salihi 

Latif Fatih Ferac, şu ifadeleri kullandı:

“2013'te olduğu gibi, birleşik liste oluşturmak için pek çok girişimde bulunuldu, ancak Kürdistan Demokratik Partisi eski Kerkük valisi Necmeddin Kerim'in listenin başkanlığını üstlenmemesini talep etti, bu nedenle birleşik liste bozuldu. Kürdistan Demokrat Partisi'nin çekilmesinin ardından ‘diğer partiler’ geri çekildi.

KYB'nin birleşik liste çerçevesinde yaklaşan seçim seçeneklerine bağlılığına gelince, durum değişti. KYB, Kerkük halkının desteğini aldığına inanıyor. Önceki seçimde parti altı sandalye kazandı, ancak bu sonraki seçimlerde tekrarlanmayabilir.

KYB'nin KDP’nin içinde olduğu birleşik bir liste oluşumunu desteklediğini düşünmüyorum, kendi argümanları var ve 16 Ekim'de yaşananların vatana ihanet olduğuna ve bu slogandan vazgeçmediğine inanıyor. Meseleler birleşik bir liste oluşturmanın önünde büyük engelleri temsil ediyor, diğer tarafların çekincelerinden bahsetmiyor.”

Kürdistan Demokratik Partisi, Kerkük'ü "işgal edilmiş" olarak nitelendiren ve Kürdistan Yurtseverler Birliği'ni "ihanetle" suçlayarak 2018 seçimlerine katılmadı ve sonuç olarak Kürdistan Demokratik Partisi'nin "Kerkük'e dönmeyeceğini" açıkladı. Kerkük'teki durumu normalleştirmek için adımlar atılmadıkça mevcut durumun değişmeyeceği belirtildi.

Demokrat Parti, partideki seçim kurumunun yetkilisi aracılığıyla KirkukNow’a, yaklaşan seçimlere katılmaya hazır olduğuna dair güvence verdi.

Latif Fatih, tartışmalı bölgelerde partilerin tutumlarına dair ise, “Örneğin; Kürdistan Demokratik Partisi ve Kürdistan Yurtseverler Birliği, Musul konusunda bir anlaşma yapabilir. Kerkük ve aralarında daha büyük bir seferberlik için oy alışverişinde bulunularak, Kürtlerin oy sayısını artıracaktır” dedi.

Diğer partilerle ilgili olarak Latif Fatih, “Partilerden birleşik bir liste oluşturmalarını istemek ve sonra da aday olmalarına izin vermemek mantıklı değil, bu kabul edilemez...Ancak listedeki bir parti KYB veya başka bir partiyi isteyebilir. Anlaşmanın pek çok yolu var, ancak genel olarak birleşik bir liste oluşturmanın, geçmişte yaşanan anlaşmazlıklar ve partizan çıkarları nedeniyle, kurulsa bile zor olduğunu görüyorum” ifadelerini kullandı.

Kürt partilerinin Kerkük'teki toplantılarının yanı sıra, Kerkük konusunda partilerin üst düzey yöneticileri düzeyinde de benzer toplantılar yapılıyor ama görünürde hiçbir şey görünmüyor.

Hasan Şehani, parti liderlerinin Kerkük'te “Kürtlerin çıkarına yeni seçim yasasını akıllıca ele alma gereğini vurgulamak için” bir toplantı düzenlemelerini istedi.

  • FB
  • Instagram
  • Twitter
  • YT