Anket: “Göçmenlerin yüzde 20'si yakınları intihar etmeyi düşünüyor”

Duhok 2019, Ninova Ezidilerin çoğunluğunun yaşadığı Keberto kampı, Fotoğraf/Ammar Aziz

Ammar Aziz

Duhok'ta yerinden edilmiş kişiler arasında yapılan ankete katılanların yüzde 20’si, ailelerinden veya yakınlarından en az bir kez “intihar” düşünüyor.

Anket sonucu, göçmenler arasında “intihar” sayısının artmasıyla aynı zamana denk gelirken, hükümet ve STK’lar intihar eğiliminin nedenini araştırıyor.

29 Mart 2021 Pazartesi günü Duhok'ta düzenlenen ve çok sayıda kuruluş, yetkili ve ilgili devlet kurumunun katıldığı son konferansın temalarından biri olan “yerinden edilmişler arasında intihar” sayısındaki artış.

Konferansın amacı, "yerinden edilenler arasındaki intihar" olaylarının nedenlerini ortaya çıkarmak ve bu olaylara son vermenin yollarını bulmaktı.

Ezidi kadınların gelişimine dair çalışmalar yapan “DAC” Örgütü Başkanı Suzan Sefer, konferansa dair şunları söyledi:

“Konferansta özelikle Ezidi göçmenler arasında intihar vakalarını konuştuk. Ezidi halkı arasında intihar oranlarının yüksek olduğunu ve intihar oranlarındaki artışın arkasındaki nedenler ve güdüler üzerine anketi konuştuk.”

Bu yılın Şubat ve Mart aylarında yapılan ankette, Duhok'ta yerlerinden edilmiş 127'si kadın olmak üzere 232 kişi Şarya kampı ve yerleşkesine katıldı.

Ezidiler arasında intihar düşüncesi endişe verici boyutta

Katılımcıların yaşları ise 15 ile 35 arasında değişti.

Ankette "intihar" konusuyla ilgili 19 soruşturma yer aldı ve yanıt verenlerin yüzde 20'si, akrabaları ve yakınlarının en az bir kez "intiharı" düşündüğünü söyledi.

Katılımcılar "intihar" nedenleri üzerinde maddi sorunlar, iş imkanlarının olmaması, sosyal, ailevi ve duygusal sorunlara dayandırıyor.

Suzan Sefer, “Yerinden edilen Ezidiler arasındaki intihar oranı endişe verici” diyor.

konfrans

Duhok, Mart 2021, kuruluşların temsilcileri ve ilgili devlet kurumlarının katılımıyla "intiharların" artması konusunu tartışmak için konferans düzenlendi. Fotoğraf/DAC 

Yerinden edilenler arasında kaydedilen son "intihar" vakası, geçen Şubat ayının 9'unda, Duhok'taki Hanke kampında yaşayan bir göçmen silahla intihar etti.

İntiharı asla düşünmemesi gerektiğine inanan Adibe Murad, "İntiharı düşünen insanlar, zor yaşam koşullarından muzdarip, birçok trajedi ve kötü bir psikolojik durumda olan, işsiz ve evlerine dönme umudunu yitirmiş insanlar. Ancak intihar ne olursa olsun çözüm değil. Olmaması da gerekiyor" dedi.

Mam Reşan kampında yaşayan IŞİD'in elinden kurtulan Adiba Murad, "Kampımızda IŞİD’den sağ kurtulanlar için merkez yok ve hepimizin ihtiyaç duyduğu bir zamanda kötü psikolojik koşullarda yaşıyoruz ve psikolojik desteğe ihtiyacımız var" diye konuştu. 

Cehennemden kurtulduk, normal hayatımıza devam edebilmemiz için tedaviye ve iş fırsatlarına da ihtiyacımız var

IŞİD, Ağustos 2014'te Şengal ilçesini ele geçirdi ve örgüt 6 bin 417 Ezidi'yi kaçırdı. 3 bin 500'den fazlası kurtarıldı, iki bin 700'den fazla kişinin kaderi ise hala bilinmiyor.

Adiba Murad KirkukNow’a verdiği demeçte, “Cehennemden kurtulduk ve şimdi normal hayatımıza devam edebilmek için tedavi ve iş fırsatlarına da ihtiyacımız var” dedi.

Merkezi Dohuk'ta bulunan Şengal ilçe bürosuna ait istatistikler, IŞİD'in Şengal'e yönelik 3 Ağustos 2014 saldırısından bu yana, çoğu kadın olmak üzere, yerlerinden edilenlerin kamplarında bulunan 250 Ezidinin silahla veya asarak öldürüldüğünü gösteriyor. .

Ancak kamplarda çalışan DAC Kalkınma Örgütü'nün istatistiklerine göre, bu yılın başından bu yana kaydedilen rakamlar korkunç görünüyor, dördü kadın beş kişi asılarak veya vurularak öldü.

Aktivist ve psikolog Kasim Halaf, "Konferanslar intihar oranlarını düşürmede rol oynar, ancak en önemli şey hükümet ve kuruluşlar tarafından yayınlanan tavsiyelerin uygulanmasıdır" diyerek, sözlerine şunları ekledi:

“Çoğu kuruluşun, yerinden edilmişlere, özellikle hayatta kalanlara pratik adımlar atmadan yardım ettiğini iddia ederek, yerinden edilenler arasında büyük hayal kırıklığına yol açarak intihar etmeyi düşünmelerine neden oluyor. Çoğu kampta psikolojik destek merkezleri bulunmuyor.”

Bu yılın Ocak ayının sonlarında 27 Iraklı STK, hem Irak Federal Hükümeti'ne hem de Kürdistan Bölgesel Hükümeti'ne IŞİD savaşı sırasında Irak'taki dini ve ulusal azınlıklar arasında, özellikle de "adi suçlardan" maruz kalanlar arasında "intiharların artması" konusunda acil bir plan yapılması talebinde bulundu.

ezidii

Suriye, 2019, Suriye, Kürdistan'da bir kampta hayatta kalan iki Ezidi Irak'a dönmeden önce Fotoğraf: Kerkük Şimdi 

Irak Federal Hükümeti de bu yılın başında, yerlerinden edilmiş Ezidiler arasındaki intiharları takip etmek ve incelemek üzere Göç ve Göçmenler Bakanlığı bünyesinde bir komite kurdu.

Duhok Göç ve Göçmenler Dairesi Yetkilisi İskender Muhammed Amin, “Komite görevlerine devam ediyor, ancak veri ve bilgi elde etmek için dikkatli bir şekilde soruşturma yapmak istediği için nihai raporunu tamamlamadı. Asıl nedenleri belirlenmesi ve intiharlara son verilmesi gerekiyor” diyerek, komitenin psikolojik destek, iş fırsatları ve hayatta kalan Ezidilere yardım etmek için gereken diğer adıma yönelik merkezler açmaya karar verildiğini sözlerine ekledi.

IŞİD militanlarının elinden kaçırma ve çeşitli şiddet biçimlerine maruz kalan kadınları tazmin etmek için Mart 2021'in başında Irak Parlamentosu’nda onaylanan yasada, Ezidi Kadınlar Hayatta Kalanlar Yasasının önemli bir parçası olarak psikolojik destek sağlamak, onlar için insana yakışır bir yaşam sağlamak ve onları topluma yeniden kazandırmak amacı taşıyor.

  • FB
  • Instagram
  • Twitter
  • YT