Hayatta kalan Ezidiler için yasal ilk adım atıldı

Duhok, 2019, IŞİD'in pençesinden kurtulan Ezidi bir kız, yerinden edilenler için bir kampta ailesinin yanına döndü Fotoğraf: KirkukNow

Ammar Aziz

Irak hükümeti, Ezidi hayatta kalanlar kanununda ilk adımı, Sarab Elias'ı Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı Mağdur İşleri Müdürlüğü'ne atayarak hayata geçirdi.

Bu departman, Irak Parlamentosu tarafından onaylanan bu yasaya göre, IŞİD'in elindeki hayatta kalan Ezidilerin işleriyle ilgilenecek.

KirkukNow’a konuşan Sarab Elias, “İki hafta önce, Federal Bakanlar Kurulu tarafından verilen idari talimatla Bağdat'a geldim ve önceki günlerde özel idari işlemler tamamlandı. Resmi olarak Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı hayatta kalanların işleri müdürü oldum”dedi.

Sarab Elias, “Irak Parlamentosu, Mart 2021'de onaylanan hayatta kalanlar yasasına göre, yasal idari çalışmaların üç ay içinde başlatılması ve uygulanması gerekiyor. Halihazır uygulamaya konulan ilk yasal adım, hayatta kalanlar işlerinden sorumlu bir direktör kurulması" diye açıklıyor.

1 Mart 2021'de Irak Parlamentosu, kaçırılma ve çeşitli şiddet türlerine maruz kalan kadınlara insani ve onurlu bir yaşam sağlamak ve yeniden topluma kazandırmak amacıyla maddi ve manevi tazminat sağlayan Ezidi Mağdurlar Yasası'nı onayladı.

Bu yasa hükümleri kapsamındaki gruplara bir parça konut veya konut biriminin ücretsiz olarak verilmesini, hayatta kalanlara psikolojik destek sağlamak için bir dizi merkezin açılmasını ve eğitimini sürdüremeyenler için eğitim olanaklarının sağlanmasını da içeriyordu.

sarab-1
Sarab Elias

Yasa, merkezi Ninova’da bulunan, Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliğine bağlı, hayatta kalanların işleriyle ilgilenmek için bir genel müdürlüğün kurulmasını içeriyordu.

Sarab Elias’in atandığı müdürlüğün görevleri, hayatta kalanların maddi ve manevi tazminatlarını ödemek, onlara iyi bir yaşam sağlamak ve yasada belirtildiği gibi altyapıyı restore etmek ve rehabilite etmektir. Yaş ve ortalama koşuluna istisna olarak, kanunen öğrenime geri dönme hakkını sağlamak.

Elias, “Şu ana kadar müdürlüğün belirli bir yerde büro yok ve bunun Musul’da veya Şengal ilçesinde olması bekleniyor. Bize bir grup çalışan ve diğerleriyle birlikte büro vermelerini istedik” diyerek, Ezidi Mağdurlar Kanunu'na atıfta bulunarak, hayatta kalanlara maddi fayda sağlamayı ve "kanunun tüm hükümlerini" uygulamayı umduğunu ifade etti.

Kanun, Ezidi hayatta kalanlara karşı işlenen suçları soykırım suçu olarak kabul ederek, bunların ilgili uluslararası forum ve kuruluşlara duyurulması ve bu suçların failleri hakkında ceza davalarının açılmasını sağlamıştır.

Yasa ayrıca, Ezidilerin maruz kaldığı suçları belirlemek için her yıl 3 Ağustos'u ulusal bir gün olarak belirledi.

 

  • FB
  • Instagram
  • Twitter
  • YT