Bağdat’tan Kerkük yönetimine: Eyaletin dört bileşeninin dilleri devlet kurumlarında kabul edilmeli

Kerkük Vali Vekili Rakan Said Cuburi

KirkukNow

Irak Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği, Kerkük Valiliği'ndeki devlet dairelerinin gösterge panolarında Kerkük'te dört resmi dilin (Arapça, Kürtçe, Türkmence ve Süryanice) kabul edilmesi talimatını verdi.

Talimatlar, Genel Güvenlik tarafından Kerkük Vali Vekili Rakan Said Cuburi'nin ofisine gönderilen ve Resmi Dillerin uygulanmasını takip etmekle ilgili Yüksek Komite'nin tavsiyelerine atıfta bulunulması sonrası geldi.

Irak Haber Ajansının 20 Şubat 2023 tarihli tebligatta, valilikteki resmi dairelerin ve Trafik Müdürlüğünün dış ve iç tabelalarında valiliğin dört resmi dilinin benimsenmesi gerekliliği vurgulanıyor.

Tebligatta, “Milli Eğitim Bakanlığı, okullara Kürtçe, Türkmence ve Süryanice öğretmenleri sağlamanın yanı sıra, bu dillerde eğitim verilen okullar için müfredatı Kürtçe ve Türkmence dillerinde basmalıdır” ifadesi yer aldı.

Tebligatın bir başka paragrafında, Kürdistan Bölgesel Hükümeti'ndeki Milli Eğitim Bakanlığı'nın Kerkük Valiliği'ne verdiği idari emirlerin Arapça ve Kürtçe olduğu belirtildi. Ayrıca Kerkük Valiliği'ndeki Medeni Durum, Pasaportlar ve İkamet Müdürlüğü'nün bilgisayar çıktıları için onaylanan yazı tiplerine Kürtçe'nin eklenmesini vurguladı.

Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği kitabında, Kerkük Valiliği'ndeki tüm devlet daire ve kurumlarında hem Arapça hem de Kürtçe dillerinde resmi kitapların kabul edilmesi çağrısında bulundu.

Bu adım, Kerkük'ün dört bileşeninin dillerinin Kerkük'te benimsenmediği yönündeki önceki tartışma ve eleştirilerin ardından geldi.

tablo-1

Kerkük, 2022, Yazılı olarak Kürtçe ve Türkmence dillerinin kullanılmaması nedeniyle çıkan protestolar üzerine belediye ekipleri tabela ve trafik işaretlerini kaldırıyor.  

Ağustos 2022'de Irak Sağlık Bakanlığı, Kerkük Sağlık Bakanlığı'na hitaben yazdığı bir mektupta, Kerkük Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ruhsatlar hakkında bilgi olarak, yalnızca laboratuvarlar, dükkanlar ve halka açık yerler için sağlık ruhsatlarının verilmesinde Arapça ve Kürtçe dillerinin kullanılması talimatını verdi.

Cumhurbaşkanlığı, “Kerkük vatandaşlarının talebi” üzerine Eylül 2022'de yayınlanan bir yazıyla, Sağlık Bakanlığı'ndan resmi belgelerin düzenlenmesinde ve düzenlenmesinde Kürtçe dilini benimsemesini talep etti.

31 Ağustos 2021'de Kerkük valiliği yönetimi, resmi bir yazıyla, valilikteki tüm devlet dairelerinden resmi yazışmalarda yerel Kerkük dillerinin (Arapça, Kürtçe, Türkmence ve Süryanice) benimsenmesini talep etmişti.

Geçen yılın başlarında, Kerkük'ün sokaklarından birine yalnızca Arapça ve İngilizce yazılmış tabelalar yerleştirildi. Bu durum, sosyal ağlarda bir protesto dalgasına yol açtı, aynı gün  Arapça, Kürtçe ve Türkmence yeniden yerleştirildi.

Irak Anayasası, Arapça ve Kürtçe'nin resmi belgelerin düzenlenmesi için onaylanan iki resmi dil olduğunu şart koşmaktadır. Söz konusu maddenin (c) bendinde, her iki dilde resmi belge ve yazışmaların tanınması ve resmi belgelerin düzenlenmesinin yürürlükte olduğu belirtilmektedir.

Diğer dillerle ilgili olarak maddede "Türkmen dili ve Süryanice'nin nüfus yoğunluğu oluşturdukları idari birimlerde diğer iki resmi dil olduğu" belirtiliyor.

2014 tarihli ve 7 sayılı Irak Resmi Diller Yasasına göre, Arapça ve Kürtçe Irak'ta iki resmi dil olup, federal makamlar ve Kürdistan Bölgesi yetkilileri tarafından verilen tüm resmi belgeler, nüfusun çoğunluğunu oluşturdukları bölgelerde Türkmen ve Süryanice dillerinin benimsenmesi ile onaylanmıştır. 

  • FB
  • Instagram
  • Twitter
  • YT