Yüksek Yargı Konseyi son istatistikler yayınladı

Aile içi ve kadına şiddet artıyor

24 Ekim 2023'teki unsplash'tan görüntü

KirkukNow

Irak Yüksek Yargı Konseyi'ne göre istatistikler, çoğu mahkemelere ulaşan sosyal paylaşım sitelerinin etkisiyle, özellikle kadınlara yönelik şiddet vakalarının arttığını gösteriyor.

Yargı Konseyi, örgütün Ekim 2023'teki son yayınında yayınladığı raporda, en büyük payı kadınların oluşturduğu şiddet vakalarında artış olduğunu belirtti.

Hakim Nasır İmran, “aile içi şiddetin, ev içinde özellikle eşler arasındaki aile ilişkilerinin bozulması sonucu ortaya çıktığını ve bunun çocukları olumsuz etkilediğini” ifade ederek, şiddetin okul, ekonomik ve siyasi olmak üzere farklı nedenleri olduğunu söyledi.

Hakim İmran, “Aile içi şiddetin en tehlikeli şiddet türlerinden biri olduğunu” belirtti.

Pek çok kadın ve kız çocuğu aile içinde fiziksel ve psikolojik istismara maruz kalıyor ancak birçoğu şikayette bulunmaktan kaçınıyor.

İmran, “başkalarına zarar vermek amacıyla dövme, öldürme veya tecavüz yoluyla fiziksel gücün kasıtlı olarak kullanılması anlamına gelen fiziksel şiddet” ile “hakaret, aşağılama ve küfür ifadelerinin yanı sıra, kişinin düşüncelerini ifade etmekten mahrum bırakılarak hakkını kullanmasının engellenmesi şeklinde kendini gösteren manevi şiddetin de dahil olduğu şiddet türleri olduğunu” açıkladı.

Hakim İmran, aile içi şiddetin artmasının nedenleri şöyle anlattı;

“İnsan ruhunda oluşan içsel nedenler, genetik faktörler, yoksulluk ve işsizlik gibi ekonomik nedenler veya sosyal nedenler ve çevresel ortam ve şiddet düzeyi dahil olmak üzere birçok neden var. Tabii bunda bireylerdeki kültür ve farkındalığın büyük rolü var.”

Yüksek Yargı Kurulu'nun daha önce yayınladığı istatistiklere göre, 2022 yılında çocuklara, kadınlara ve yaşlılara yönelik 963'ü çocuklara ve 17 bin 438) kadına yönelik olmak üzere toplam 21 bin 595 şiddet vakası kaydedildi.

Aktivist ve aile işleri uzmanı Kifah Al-Sultani, “Birçok kadın ve kız çocuğu aileleri içinde fiziksel ve psikolojik istismara maruz kalıyor, ancak birçoğu şikayette bulunmaktan kaçınıyor, ayrıca bu konudaki farkındalık eksikliği ve yasal bilgisizlikten de bahsetmiyoruz bile. Bunların hakları çiğnenen ve istismara uğrayanlar nasıl korunacak” diyor.

Al-Sultani, aile içi şiddet istatistiklerinin, şiddet vakalarının ortaya çıkmaya başladığını doğru bir şekilde gösterdiğine ve bunun iyi bir gösterge olduğuna inanıyor çünkü şiddet artık gizli tutulan bir sorun değil.

Dijital araçlar verilerin toplanmasında katkı sağladı

“Verilerin toplanmasında teknolojik ve bilişsel gelişme ve sosyal medya programlarının yaygınlaşmasının da etkisi olduğunu” dile getiren, Aktivist Kifah Al-Sultani, “Bu vakaların bilinmesine ve aynı zamanda bazı vakaların ve yüzdelerinin ortaya çıkarılmasına da yardımcı oldu. Bazı web siteleri, sosyal medya veya bazı ürkek bilinçlendirme kampanyaları aracılığıyla verilen eğitim, bazı vakaların güçlerini toplamasına ve şikayette bulunmasına yol açtı” dedi.

Zorlayıcı yasal düzenleme ve yasal cezalardan daha etkili önleyici çözüm ve tedaviler mevcuttur.

2021'in sonlarından bu yana Irak'ın valiliklerinde çocuklara, kadınlara ve diğer aile üyelerine yönelik şiddetle ilgili davaları çözmek için özel aile içi şiddet mahkemeleri kuruldu.

Hakim Nasir İmran, aile ilişkilerinin kırılması ve sosyal yapının parçalanmasının, boşanma oranlarında gözle görülür bir artışa ve bunun aile yapısı üzerindeki etkilerine yol açtığına, bunun da özellikle kadınlar için sıklıkla intihar vakalarıyla sonuçlandığına inanıyor.

Eylül ayında Irak mahkemelerinde (Kürdistan Bölgesi hariç) 5 bin 462 boşanma davası görülürken, 17 binin üzerinde evlilik kaydedildi.

İmran, devletin yasal kurumlarını üç yetkiye (yasama, yürütme ve yargı) sahip olarak aileyi destekleme ve bakımını sağlama ve üyelerine iyi bir yaşam sağlama yükümlülüğü getiren anayasal maddeleri harekete geçirerek Irak ailesinin temellerini güçlendirmeyi öneriyor.

“Zorlayıcı yasal düzenleme ve yasal cezalardan daha etkili çözüm ve önleyici tedavilerin bulunduğuna” inandığını belirten aktivist İmran, olumlu bir aile kurmak için sosyal, ekonomik, kültürel ve eğitimsel yönlerin yanı sıra sevgiye, saygıya ve anlayışa dayalı bir ilişkiyle güçlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

“Aile içi şiddete karşı yasa tasarısı” 2015 yılında Irak Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak parlamentoya sevk edildi ancak henüz onaylanmadı. 

 

  • FB
  • Instagram
  • Twitter
  • YT