Aktivistler kişi özgürlüğünden endişeli

IRAK- ‘Fuhuş ve Eşcinselliğe Karşı Yasa’ değiştirildi

IRAK- ‘Fuhuş ve Eşcinselliğe Karşı Yasa’ değiştirildi

KirkukNow

Irak’ın başkenti Bağdat'ta yaşayan 27 yaşındaki eşcinsel Iraklı Leys, 2022'de İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne (HRW), bir grup silahlı adamın partnerini evinden kaçırıp ona ölene kadar işkence yaptığını gördüğünü söyledi.  

Irak Meclis Başkanı Muhsin Mendelawi, Yasada “fuhuş ve eşcinselliğe” karşı yapılan ilk değişikliğin kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Peygamberlerin yeri Irak topraklarında eşcinsellere yer yok" dedi.  

Mendelawi, değişikliğin toplumun değerlerini korumak açısından “önemli” olduğunu savundu. 

Irak Parlamentosu 27 Nisan’da, “beden işçilerine” (fuhuş) ve “eşcinsellere” ağır hapis ve para cezaları öngören 1988 tarihli 8 Sayılı Kanun'da yapılan değişikliği onayladı. Yasa aynı zamanda, her ne şekilde olursa olsun "eşcinselliği teşvik etmeye teşebbüs edenlere", iletişim araçlarına el konulmasına kadar verilecek cezaları da kapsıyor.  

Cezaların ayrıntıları 

Değişiklik uyarınca, “aldatarak veya cebir ve tehditle başka bir kişiyi fuhuş ve eşcinsellik amacıyla zorlayan ve kullanan kişi, mağdurun 18 yaşını doldurmuş olması halinde 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak. Ancak mağdurun 18 yaşının altında olması halinde 15 yılı geçmemek üzere hapis cezası ile cezalandırılır” 

Ayrıca yasada, "Mahkeme mağdurlara tazminat ödenmesine karar vermelidir" sözlerine yer veriliyor.  

Değişikliğe göre “eşcinsel ilişkide” bulunan herkes 10 ila 15 yıl arasında hapis cezasıyla cezalandır.  

Başka bir maddede, fuhuş ve eşcinselliği her türlü iletişim ve yayma yoluyla teşvik edenlere verilecek ceza, yedi yıldan az olmamak üzere hapis ve en az 10 milyon Irak dinarı (7 bin dolar) az olmamak üzere para cezasının yanı sıra propaganda amacıyla kullanılan araca el konulmasıyla birlikte 15 milyon dinar para cezasına çarptırılıyor. 

lashfrosh

Süleymaniye’de Camii Caddesi'nde bir kadın, KirkukNow muhabirine hayatının ve beden işçiliğine dair öyküsünü anlatıyor, Kirkuk, 2022. KirkukNow  

   

Başka bir maddede değişiklik, kasıtlı olarak kadınsı davranışlar sergileyen veya savunan herhangi bir erkeğin, bir yıldan az ve üç yıldan fazla olmamak üzere hapis veya beş ila 10 milyon Dinar tutarında para cezasıyla cezalandırılacağını belirtiyor. 

Arapçada bu terim aynı zamanda “Transeksüel” için de kullanılıyor ancak uzmanlar, yasada cinsiyeti erkek olarak belirlenen ancak "kasıtlı olarak" kadın gibi davranan kişileri ifade ettiğini söylüyor. 

Taslak, oybirliğiyle kaldırılan idam cezası dışında olduğu gibi kabul edildi. 

“Transeksüel” olduğu için geçiren veya sürece girenler bir yıldan az üç yıldan fazla olmamak üzere hapis cezası ile cezalandırılır ve aynı ceza ameliyatı yapan hekimler için de geçerlidir. 

Irak Parlamentosu üyesi Sabah Habib, konuyla ilgili KirkukNow'a yaptığı açıklamada, oybirliğiyle kaldırılan idam cezası dışında taslağın bu şekilde onaylandığını söyledi. 

Habib, "Bundan sonra hükümetin bu yasayı uygulaması gerekiyor" diye doğruladı. 

Değişiklik neden geri çekildikten sonra geri getirildi? 

Yasa, onay için parlamentoya sunulduktan sonra 10 Eylül 2023'te dönemin Irak Parlamento Başkanı tarafından geri çekildi. 

Değişiklik tasarısının geri çekilmesi parlamentodaki bazı kesimlerin ve milletvekillerinin tepkisine neden oldu. 

Bunun üzerine bir milletvekili, Irak Parlamento Başkanı hakkında Federal Mahkeme'ye suç duyurusunda bulundu. 

perlaman. Iraq

Bağdat'ta Irak Parlamentosunun oturumu. Irak Temsilciler Meclisi Medya Ofisi  

 

9 Aralık 2014'te Federal Mahkeme, değişikliğin geri çekilmesinin yasa dışı olduğuna karar verdi. 329 üyeden 170'inin katıldığı oturumda Meclis'e iade edilerek 27 Nisan'a kadar gündeme alındı. 

Irak Parlamentosu internet sitesine göre, değişiklik 150 milletvekilinin imzasıyla meclisin onayına sunuldu. 

Mendelawi yaptığı açıklamada, "Bu değişikliğin kabul edilmesi, toplumun değerlerinin altyapısını en yüksek çıkarlar doğrultusunda korumak ve oğullarımızı dünyayı fetheden eşcinsellik propagandası ve girişimlerinden korumak açısından önemliydi" dedi. 

“Kanun, bu eylemlerin ve bunları savunanların reddedilmesinin önünde hukuki bir engel haline geldi" diyen Mendelawi, “Değişiklik aynı zamanda bu eylemlerle mücadeleye yönelik yürürlükteki yasalardaki boşluğu da giderdi” sözlerini kullandı. 

Başkan Mendelawi, "Peygamberlerin, Kutsal Milletin ve Adil Liderin Irak'ında eşcinsellere yer yoktur" dedi. 

Irak Parlamentosu yaptığı açıklamada, Allah'ın insanları her iki cinsiyetten de sadece yarattığını, yasanın Irak toplumunu şu anda dünyayı işgal eden ahlak ve eşcinsellik çöküşünden korumak olduğunu söyledi. 

“Değişikliğin kabul edilmesi, yürürlükteki Irak yasalarında eşcinsel davranışların önlenmesine yönelik cezaların bulunmamasına rağmen gerçekleşti”  

Irak Parlamentosunun açıklamasından birkaç saat sonra ABD Dışişleri Bakanlığı, resmi olarak “Fuhuşla Mücadele ve Eşcinsellik Yasası” olarak adlandırılan ve "anayasal olarak korunan insan haklarını ve temel özgürlükleri tehdit eden" değişikliğin kabul edilmesinden derin endişe duyduğunu söyledi. 

“Yasa eşcinsel ilişkileri yasaklıyor” 

Yüksek para ve hapis cezaları ve eşcinselliği teşvik edenleri cezalandırıyor. Açıklamada, bir toplumdaki belirli bireylerin haklarının sınırlandırılması herkesin haklarına zarar verdiği ifade edildi. 

Açıklama departmanı, böyle bir yasanın ifade ve ifade özgürlüğünü engellemek ve sivil toplum kuruluşlarının faaliyet kapsamını sınırlamak için kullanılabileceği” belirtilen açıklamada, ayrıca şu ifadelere yer verildi: 

“Bu değişiklik Irak toplumunda en fazla risk altında olanları tehdit ediyor. İfade ve ifade özgürlüğünü engellemek ve Irak genelinde STK'ların faaliyetlerini engellemek için kullanılabilir. Mevzuat aynı zamanda Irak'ın ekonomisini çeşitlendirme ve yabancı yatırım çekme yeteneğini de zayıflatıyor. Uluslararası iş koalisyonları, Irak'taki bu tür ayrımcılığın ülkedeki ticari ve ekonomik büyümeye zarar vereceğini zaten belirtti.” 

Açıklamada son olarak; “Irak'ın güvenliği, istikrarı ve refahı için insan haklarına saygı ile siyasi ve ekonomik katılım şarttır. Bu yasa bu değerlerle bağdaşmıyor ve hükümetin siyasi ve ekonomik reform çabalarına zarar veriyor” ifadelerine yer verildi. 

  • FB
  • Instagram
  • Twitter
  • YT