Türkiye'den bombardıman
Şingal mültecilerin geri dönüşünü durdurdu

Ninova, Haziran 2020, altı yıl mülteci olduktan sonra bir Yezidi ailesinin geri dönüşü, Türkiye'den bombardımanından önce foto: Ibrahim Yezidi

Amar Aziz-Ninova

 

Kürdistan mültecilerinin Şingal'a dönüşü birkaç gün durduruldu, güvenlik istikrarsızlıkları ve Türkiye'den bombardıman nedeniyle. 

Türkiye uçaklarından bombardıman 14 Haziran'da fiziksel ve maddi zararları olan,Yezidieler'in anavatanlarına dönüş dalgasıyla eşzamanlıydı. 

Eskender Mehmet Emin, Duhok şehrinde göç ve göçmenlik ofisin sorumlusu (Kirkuknow)'a dedi ki "Şingal Dağı ve çevresinin bombalanmasından bu yana hiçbir mülteci bize geri dönmedi, ve geri dönenler bombardımanın başlamasından önceydi". 

Şingal'daku resmi idari istatistiklerine göre, bombalamadan önce bile mültecilerin dönüşü artıyordu, sadece 10 gün içinde 250'den fazla aile Duhok mülteci kamplarından ayrıldı ve geri döndüler. 

"Mültecileri iade etme süreci iki nedenden dolayı durdu; ilki bombardıman dolayı, ve ikinci sebep ordudan Zaho bölgesinde Haftaenen'e bir komando kuvvetlerinin gelmesi, PKK'ya karşı operasyon amacıyla", Eskender dediği gibi. 

Daha önce, Türkiye'nin savaş uçakları Şingal ve diğer yerleri birkaç kez daha bombalamıştı, o bölgelerde PKK güçlerinin varlığının bahanesiyle.

shngal-7

 

Şingal, Haziran 2020, Türkiye'nin savaş uçaklarının bombardımanından kaynaklanan yangın olayı foto: Rozh news

  

Celal Ahmet Mito, Şingal'deki Hebabi kabilesinin lideri (Kirkuknow)'a dedi ki "Şinhal kabileleri olarak bombalara karşı ilgili taraflara cevaplarımızı gönderiyoruz, Çünkü hiçbir şekilde sessiz kalmayacağız ve hem Irak hükümetinin hem de Kürdistan Bölgesi'nin sessiz kalmayı seçeceğini kabul etmiyoruz". 

Bombalamaların insanların yaşamları için bir tehdit oluşturduğunu ve hiçbir yerinden edilmiş ailenin sorunlar çözülene kadar geri dönmeye hazır olmadığını söyledi. 

Kürdistan Bölgesi'nde, çoğunluğu Ninova eyaletinde olan ve yüzde 30'u Yezidi olan 787 bin'den fazla mülteci var, 2020 Şubat'ta Kürdistan bölgesinin iç yönetimine ait kriz merkezinden alınan verilere göre. 

Celal Helef, Şingal'deki Giruzer ilçesi müdürü, (Kirkuknow)'a dedi ki "tabii ki, Türkiye'den Şingal'e bombardıman mültecilerin geri dönüşünü etkiledi, çünkü onlarca aile bombardımanın başlangıcından önce her gün geri dönüyordu, ama şimdi öyle değil". 

Federal hükümet Türkiye'nin bu bombardımanını kınamasına rağmen, o ülke hala bombardıman ve saldırılara devam ediyor. 

Giruzer yöneticisi Şingal'ın durumunun bir kez daha normal olmasını umuyor, böylece mülteciler geri dönecek, ve dedi ki "durumu daha zor hale getirmek zorunda değiliz, çünkü on yıldır dağlarda bombardıman var ve hayat henüz durmadı". 

Türkiye'den bombardıman sonucunda Şingal'in birkaç YBŞ askeri yaralandı ve büyük tarım arazileri yakıldı. 

Fehid Hamit, öncede Şingal Belediyesi vekaleten (Kirkuknow)'a dedi ki "Türkiye halkımızı korkutmayı, onları devirmemeyi hedefliyor, bu yüzden YBŞ güçlerinin varlığı bahanesiyle bölgeyi bombalıyorlar" 

Şingal'daki Yezidiler, Daiş saldırılarında mali ve hayat hasarları gördüler, kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere binlerce insanı öldürüp kaçırarak, 3 Ağustos 2014'te Şingal (Musul'un 120 kilometre batısında) Daiş'in kontrolü altına girdiğinde, Kasım 2015'te onlardan alındı.

  • FB
  • Instagram
  • Twitter
  • YT