Şiddet mağduru kadınlar, yaşadıkları trajediyi başarı hikayelerine dönüştürüyor

Fotoğraf: Denis Oliviera, 13 Haziran 2021, unsplash

KirkukNow

Ronak Ahmed (24), “Kocasın neden her gece eve bu kadar geç geldiğini, bir karısı ve çocukları olduğunu” sorduğunda kocasının şiddetine maruz kalır.

Yaşadığı hakaret ve şiddetten sonra Ronak, psikolojik ve bedensel olarak “kötüleştiğini” söylüyor.

Bu olayın geçmişi bir yıl öncesine dayanıyor ve Ronak, kocasının eve geç gelmesinin ilk kez olmadığını söylüyor, “Her gece geç ve sarhoş gelirdi, bana hakaret ve şiddetle karşılık verirdi. Ona nerede olduğumu sorduğumda sesini yükseltip bağırıyordu bana ve çocukların önünde beni susturmaya çalışıyordu” diyor.

“Ancak her şeye rağmen bu hayata devam ettim” diyen Ronak, Kerkük’te yaşayan bir kadın ve can güvenliği için takma ad kullanmak istiyor.

Ronak Ahmed, dört yıl önce evlendi ve ev hanımıydı. Geçen yıl kocasından boşanmak için dava açarak, ondan ayrıldı ve şimdi iki kızıyla birlikte yaşıyor.

“Kocamdan ayrılıp babamın evine döndüğümde, her seferinde beni kocamın evine götürüyorlardı”

Kocasından ayrıldıktan sonra kendisi ve iki kızı için geçimini sağlama sorunu canını sıkan en büyük sorun haline gelince dikiş dikmeyi öğrendi ve bir hayır kurumu ona bir dikiş makinesi verdi.

Bu yılın 8 Mart'ında (Dünya Kadınlar Günü), Ronak, bir sivil toplum kuruluşu olan Irak merkezli Al Amal (Umut) İnsan Hakları Derneği'nin bir spor yarışmasıyla temsil edilen etkinliğine katıldı. 

Etkinliğin amacı, trajedilerini başarı hikayelerine dönüştüren kadınların rolünü göstermekti.

Ronak, “Kocamdan ayrılmam, özellikle ailem ve akrabalarım beni umursamadıkları, susmanın ve kocamla tartışmamanın benim için daha iyi olduğunu düşünüyorlardı. Bana yapılan fiziksel işkenceden kendimi kurtarmam gerekiyor. Ailem yoksuldu, ben kocamdan ayrılıp eve geri döndüm” dedi.

Irak Al-Amal Derneği'nin düzenlediği etkinliğe katılan onlarca kadından biri olan Ronak Ahmed, aile içi şiddetin acısını fazlasıyla yaşadı.

Şimdi ise derneklerin yardımıyla terzilik yapan ve geçimini kendisi ve kızları için sağlayan Ronak, artık bağımsız bir birey olarak şiddet ve aşağılanmadan kurtulmuştur.

Eşlerin birbirine saygı duyması gerektiğine inanan Ronak, ancak 8 Mart etkinliklerine kendisiyle birlikte katılan onlarca kadının hikayelerine atıfta bulunarak “şiddet söz konusu olduğunda başka yollar bulmalı ve kendilerini kurtarmalılar” diyerek, hemcinslerine çağrıda bulunuyor.

srud. ahmed

Al-Amal İnsan Hakları Derneği'nin Kerkük Şube Müdürü Sirud Ahmed. Fotoğraf: KirkukNow  

 

Irak Al-Amal İnsan Hakları Derneği Kerkük Şube Müdürü Sirud Ahmed KirkukNow’a, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Çabalarımız, kadınları acılarını ifade etmeleri, sorunlarını çözmeleri için harekete geçirmeleri, sessiz kalmamaları ve acıya teslim olmamaları için güçlendirmeye odaklanmasıdır. Bu noktadan hareketle şiddete uğrayan onlarca kadının acısını birer başarı hikayesi haline getirdik. Kadınların ezilmesi hayatın sonu demek değil. Kadınlar öncü olmalı ve pes etmemeliler.”

KirkukNow'un Kerkük Polis Müdürlüğü’nden elde ettiği istatistiklere göre, kentte bu yılın ilk iki ayında 122'si kadınlara yönelik olmak üzere 149 aile içi şiddet vakası kaydedildi.

Geçtiğimiz yıl resmi kayıtlara geçen aile içi şiddet vakalarının sayısı, aralarında aile içi kavgalar, sadakatsizlik, taraflardan birinin çocuk alması ve daha birçok sorunla 500'e ulaştı.

Sirud Ahmed, “Bu toplumda şiddet vakası olmayan kadın olmadığını, evde kendisine şiddet uygulanmıyorsa toplum veya devlet kurumlarında şiddete maruz kaldığını iddia ediyorum. Mesele bu olmalıdır, yasaları iyileştirerek ve özel bir yasa çıkararak ve ardından hükümeti bunu uygulamaya zorlayarak ele alınabilir” sözlerini kullandı.

Irak Bakanlar Kurulu, 4 Ağustos 2020'de aile içi şiddete karşı bir yasayı onayladı ve Parlamento blokları arasında ceza ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere bir dizi maddede farklılıkların devam etmesi nedeniyle henüz onaylamayan Parlamento'ya gönderdi.

21 madde ve cezai hükümlerden oluşan kanun tasarısının yayımlanma amacı aileyi şiddetten korumaktır.

zhnanpolice

Kerkük, 11 Eylül 2019, Kadın haklarının güvence altına alınması ve güvenlik servislerinde rol verilmesi için kampanya başlatıldı. Fotoğraf: Soran Muhammed  

Kanun tasarısına göre, aile içi şiddet vakalarını araştırmak üzere ihtisas mahkemesinin kurulmasına ek olarak İçişleri Bakanlığı bünyesinde Aile Koruma Müdürlüğü adında bir daire oluşturulacak.

Kanun tasarısında aile içi şiddet faillerine karşı öngörülen cezalar, 3 milyon Irak dinarından az ve 5 milyon dinardan fazla olmamak üzere para cezası veya 1 ila 5 yıl arasında hapis cezasıdır.

Aile içi şiddete karşı yasa tasarısı, aile içi şiddet mağdurlarını kabul etmek ve korumak için Bağdat ve diğer valiliklerde merkezlerin ve sığınakların açılmasını sağlıyor.

Irak Bakanlar Kurulu'nun çabaları, Bakanlar Kurulu Sekreterliği'ne bağlı Irak'ta Kadının Güçlenmesi Dairesi tarafından yürütülen bir kamuoyu yoklamasının ardından geldi.

Erkek egemenliğinin tamamen hakim olduğu ülkede, meseleye aynı inançla bakıyorlar ve kanun tasarısını reddediyorlar.

Irak'ın 11 vilayetinin katıldığı ankette 123 kadın, baskı ve aile içi şiddet nedeniyle intihara teşebbüs ettiğini belirtti.

Irak Parlamentosunun önceki oturumunda bir milletvekili olan Yusra Recep, “Kanun taslağı henüz Parlamento'ya ulaşmadı, ancak bazılarının şu andan itibaren buna karşı çıktığını görüyoruz. Erkeklerin itibarını ve babalığın prestijini azaltır ve bunun İslam'ın esaslarına aykırı olduğunu savunuyorlar” dedi.

Tasarı henüz onaylanmadı ve milletvekillerinin Cumhurbaşkanını seçmekle meşgul olduğu bir dönemde, mevcut meclis oturumunun bu yönde çaba gösterip gösteremeyeceği de belli değil.

Yusra Recep, “Kanun taslağına yönelik bu düşmanlık sadece din, mezhep veya cinsiyetle bağlantılı değil, ataerkilliğin laikliğe de tamamen hakim olduğunu görüyoruz. Onlar da meseleye aynı inançla bakıp yasa tasarısını reddediyorlar ve bazı kadınlar da buna karşı çıkıyor” sözlerini kullandı.

Sirud Ahmed, son olarak, “Şiddet sorunları artıyor ve yasalar şiddet oranlarını azaltamadı, bu yüzden baskı uygulamak gerekiyor" diyor.

  • FB
  • Instagram
  • Twitter
  • YT