عیراق پێداگرە بۆ گرێبەستكردن<br>بۆرییەكە ئامادەیە بۆ گواستنەوەی غازی كۆرمۆر  بۆ كەركوك
2024-05-22
عیراق پێداگرە بۆ گرێبەستكردن
بۆرییەكە ئامادەیە بۆ گواستنەوەی غازی كۆرمۆر بۆ كەركوك
  • FB
  • Instagram
  • Twitter
  • YT