بەدواداچون

ئایینێك و دوو میر<br>"هیوامان بە میر نەماوە، خوا پشت و پەنامانبێت"
2019-08-17
ئایینێك و دوو میر
"هیوامان بە میر نەماوە، خوا پشت و پەنامانبێت"
  • FB
  • Instagram
  • Twitter
  • YT